สถานทูตร่วมจัดงานเผยแพร่วัฒนธรรมไทยที่เอฟบีไอ

พ.ต.ท. ดร. นรินทร์ เพชรทอง อาจารย์คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (ที่สามจากซ้าย) ที่ปรึกษาภิเษก ภาณุภัทร (ที่สองจากซ้าย) ที่ปรึกษาฐานิดา เมนะเศวต (ที่ห้าจากซ้าย) คุณสมาน สตีเฟนสัน (ที่สี่จากซ้าย) และเจ้าหน้าที่สถานทูต ร่วมจัดงานเผยแพร่วัฒนธรรมและอาหารไทยที่ศูนย์ฝึกอบรมของเอฟบีไอ เมืองควอนติโก มลรัฐเวอร์จิเนีย)

ในงานเทศกาลวัฒนธรรมนานาชาติที่ศูนย์ฝึกอบรมของเอฟบีไอ เมืองควอนติโก มลรัฐเวอร์จิเนีย เมื่อเย็นวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ธงชาติไทยเป็นหนึ่งผืนที่ปลิวไสวในงาน โดยมีอาหารว่างและของที่ระลึกแบบไทยดึงดูดให้เจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า 250 นายจากเกือบทุกมลรัฐในสหรัฐฯ และจาก 24 ประเทศทั่วโลกแวะเวียนมาชมบูธของประเทศไทยอย่างไม่ขาดสาย

ศูนย์ฝึกอบรมของเอฟบีไอจัดงานดังกล่าวทุกปีเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสหรัฐฯ และประเทศที่เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรระดับชาติได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีของประเทศต่าง ๆ  โดยปีนี้ พ.ต.ท. ดร. นรินทร์ เพชรทอง อาจารย์จากคณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เป็นตัวแทนหนึ่งเดียวจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติไทยเข้าร่วมฝึกอบรมและสร้างเครือข่ายกับเพื่อนตำรวจจากสหรัฐฯ และประเทศต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 10 มิถุนายน 2560 เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้กับการปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย

พ.ต.ท. ดร. นรินทร์ฯ ยังบอกสถานทูตด้วยว่า ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมในครั้งนี้นอกจากการเพิ่มพูนทักษะด้านวิชาชีพตำรวจแล้ว ยังได้รู้จักเพื่อนตำรวจทั้งจากในสหรัฐฯ และประเทศต่าง ๆ ซึ่งช่วยเอื้อต่อการประสานงานกันในอนาคตด้วย

 

ผู้แทนสถานทูตโดยที่ปรึกษาฐานิดา เมนะเศวต ที่ปรึกษาภิเษก ภาณุภัทร ช่อมณี ม่วงมงคล และพจนา เทศวัฒนา นำเนื้อแดดเดียว ไก่ทอด พร้อมน้ำจิ้มแบบไทย เบียร์ไทย เอกสารประชาสัมพันธ์ประเทศไทย และผลิตภัณฑ์จากไทย เช่น ร่มกระดาษสา ตุ๊กตาสวมชุดประจำภาคต่าง ๆ ของไทย ที่ติดตู้เย็นและพวงกุญแจรูปช้างที่ทำจากผ้าไหมไทยเข้าร่วมงานดังกล่าว ซึ่งล้วนเป็นที่นิยมของเจ้าหน้าที่ตำรวจจากทั่วโลก สถานทูตยังเขียนชื่อภาษาไทยของผู้เข้าร่วมงานที่แวะเวียนมาที่บูธของไทยให้แทนการประทับตราในเอกสารที่ทางเอฟบีไอแจกให้ทุกคนเพื่อเก็บสถิติว่าได้เข้าชมบูธของประเทศใดบ้าง ซึ่งก็เรียกรอยยิ้มและความตื่นเต้นจากชาวต่างชาติที่ได้เห็นชื่อตนเองเป็นภาษาไทย

สุดท้ายนี้ สถานทูตขอขอบคุณคุณสมาน สตีเฟนสัน และคุณมาร์ค สตีเฟนสัน สามี ซึ่งทำงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหน่วยนาวิกโยธินสหรัฐฯ ในเมืองควอนติโก มลรัฐเวอร์จิเนีย ที่มาช่วยในงานนี้ติดต่อกันมาหลายสิบปีจนเป็นที่รู้จักของเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยที่เข้าร่วมฝึกอบรม

ตำรวจไทยและเอฟบีไอมีความร่วมมือแน่นแฟ้นกันมายาวนาน โดยเฉพาะในเรื่องการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ เช่น การค้ามนุษย์ การต่อต้านอาชญากรรมต่อเด็ก และการแลกเปลี่ยนข้อมูล

 

————————————–

ฐานิดา เมนะเศวต
ที่ปรึกษา