ชุมชนไทยในเขตวอชิงตันดีซีสามัคคีร่วมพลังทำบุญในวันพระใหญ่ประจำปี

เมื่อ 14 พฤษภาคม 2560 พุทธศาสนิกชนจำนวนมากในเขตกรุงวอชิงตัน และมลรัฐใกล้เคียงร่วมกันทำบุญในวันวิสาขบูชาที่วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดีซี และวัดญาณรังษี เพื่อน้อมรำลึกถึงวันพระใหญ่ ซึ่งสหประชาชาติยกย่องให้เป็น “วันสำคัญสากลของโลก”

โดยที่วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดีซี  พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี) เป็นประธานสงฆ์พร้อม และ ออท. พิศาล มาณวพัฒน์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมี น.อ. กฤษฎา สุพิชญ์ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ นายกิตินัย นุตกุล อัครราชทูตที่ปรึกษา นายกฤษฎา ธาราสุข อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รวมทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ที่นับหน้าถือตาและประธานสมาคมชุมชนชาวไทยในกรุงวอชิงตัน ดีซี  และมลรัฐใกล้เคียงเข้าร่วมหลายร้อยคน อาทิ เช่น น.พ. กรีฑา อภิบุณโยภาส  คุณปราณี เทพทาราคุณ นายปรีดี สุดรัก นางนวรัตน์ แบรเนเกน นางกัญญา สว่างโรจน์ คุณมิ่ง เพริศพราว คุณไพโรจน์ คงเพชร ฯลฯ

ในงานยังมีการทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ แห่พระพุทธปฏิมาบูชา 3 ปาง (ปางประสูติ ปางตรัสรู้ และปางปรินิพพาน) ปฏิบัติธรรมเจริญศีล สมาธิ ปัญญา และฟังพระธรรมเทศนา 3 ธรรมาสน์จาก  พระมหาศรีสุพรณ์ อตฺตทีโป พระมหาคำตัล และ พระครูสังฆรักษ์สุริยา เตชวโร  ตลอดจนการแสดงดนตรีของเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดไทยดีซีจากน้องอิม -น้องเอม สวัสดิ์รณภักดิ์ น้องอารดา ฤทธิ์ถาวร และน้องมิริอันน่า เคลลี่ อ่านบทคัดย่อประวัติของพระพุทธเจ้าและความสำคัญของวันวิสาขบูชา งานนี้ได้เห็นพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ เช่น ชาวอเมริกัน ญี่ปุ่น และเอเชียอื่นๆ เข้าร่วมเวียนเทียนเป็นพุทธบูชารอบพระอุโบสถ

ในวันเดียวกัน พุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวอเมริกันยังร่วมทำบุญตักบาตรและถวายปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์เนื่องในวันวิสาขบูชาที่วัดญาณรังษี เมืองสเตอร์ลิ่ง มลรัฐเวอร์จิเนีย ซึ่งท่านพระครูสิริธรรมวิเทศ (อุดม อุตฺตมสีโล) เจ้าอาวาส เป็นประธาน และร่วมฟังเทศน์จากพระครูใบฎีกา อมร อินทร์แก้ว และเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ มีนาวาเอกชัยยงค์ ขุนทา ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ และนางกัญญาภัค ขุนทา ภริยา เป็นประธานในพิธี และมี นางศศิพันธุ์ พรรณรายน์ อัครราชทูตฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง นาวาเอกสุรพงษ์ เบ็ญจมาตร รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ นางสาวฐานิดา เมนะเศวต ที่ปรึกษา นางสาวอวันดา อมตวิวัฒน์ เลขานุการเอก และพันจ่าเอก สุรสิทธิ์ โตพังเทียม และครอบครัว ร่วมงาน

*****************

น.ส. ฐานิดา เมนะเศวต ที่ปรึกษา
นายภาณุภัทร ชวนะนิกุล เลขานุการเอก

(เอื้อเฟื้อภาพถ่ายวัดไทยกรุงวอชิงตันดีซี โดยคุณสุชาติ สุขสำราญ และวัดญาณรังษีโดยเฟซบุ๊ค Wat Yarnna Rangsee Official Fanpage)