ทูตพิศาลฯ คุยกับผู้บริหาร startup เมืองซานดิเอโก้หาโอกาสร่วมมือตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0

เมื่อวันที่ 10 – 13 พ.ค. 2560 เอกอัครราชทูตพิศาล มาณวพัฒน์ เยือนเมืองซานดิเอโก้ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย และพบกับผู้บริหารศูนย์บ่มเพาะ startup และ บริษัท startup รวม 4 แห่ง เพื่อแสวงหาโอกาสที่จะเชื่อมโยงกับไทยแลนด์ 4.0 ดังนี้

 

1. Qualcomm Institute หรือ QI ศูนย์ QI ตั้งอยู่ภายใต้มหาวิทยาลัย University of California (UCSD) มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ซานดิเอโก้ ดำเนินงานมากว่า 17 ปี ได้รับ งบประมาณสนับสนุนร้อยละ 10 จาก มลรัฐ ศูนย์ฯ มีเสรีในการบริหารจัดการศูนย์ฯ ตราบเท่าที่ดำเนินงานได้คืนทุนเพิ่มจากงบประมาณสนับสนุนเป็น 2 เท่าในปีถัดไป มีจุดเด่นในการใช้ประโยชน์จากคณาจารย์และอุปกรณ์เครื่องมือจากคณะต่าง ๆ ทั่วมหาวิทยาลัย (interdisciplinary & collaborative infrastructure) เพื่อสนับสนุนและบ่มเพาะให้นักเรียนจัดตั้งธุรกิจที่ตอบโจทย์ใน 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ วัฒนธรรม พลังงาน สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ ตัวอย่าง startup อาทิ Learning Equality ที่คิดค้นหลักสูตรการเรียนการสอนในหลายภาษาด้วยระบบออฟไลน์สำหรับพื้นที่ห่างไกล โดยร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศอย่าง UNICEF  เว็บไซต์ http://qi.ucsd.edu/

 ข้อเรียนรู้สำหรับประเทศไทย

(1) รูปแบบการบริหารงานศูนย์ฯ ที่ประเทศไทยสามารถนำไปปรับใช้กับศูนย์ความเป็นเลิศภายใต้มหาวิทยาลัยในประเทศ

(2) การรวมตัวกันเองของนักเรียน (self-organized student group) จากความต้องการที่จะเลียนแบบตัวอย่างที่เป็นแรงบันดาลใจหรือต้องการทำความฝันที่มีให้สำเร็จ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนให้เกิดความก้าวหน้าด้านการคิดค้นนวัตกรรม

 

2. CONNECT เป็นศูนย์บ่มเพาะ startup แบบไม่แสวงหากำไร ครั้งหนึ่งเคยอยู่ภายใต้มหาวิทยาลัย UCSD แต่ได้แยกออกมาเป็นองค์กรอิสระ ได้รับเงินสนับสนุนจากบริษัทแนวหน้าด้านเทคโนโลยีมือถือในสหรัฐฯ Qualcomm มีหลักสูตร Springboard เพื่ออบรมและบ่มเพาะ startup และเตรียมพร้อมในการนำเสนอธุรกิจกับผู้ร่วมลงทุน (capital match) มีความร่วมมือกับต่างประเทศ อาทิ กับมหาวิทยาลัย     เกียวโต เว็บไซต์ศูนย์ http://.connect.org/

โอกาสสำหรับประเทศไทย

(1) การจับคู่ให้เกิดความร่วมมือระหว่างศูนย์ CONNECT กับ มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานในประเทศไทยเพื่อการจัดทำหลักสูตรบ่มเพาะ startup

(2) การเชิญผู้บริหาร CONNECT ให้ความรู้เกี่ยวกับการบ่มเพาะสตาร์ทอัพในช่วงงาน Startup Thailand ระหว่างวันที่ 6-7 ก.ค. 2560

 

3. EvoNexus จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2553 ปัจจุบันมี สำนักงาน 3 แห่ง เป็นศูนย์บ่มเพาะ startup ที่ไม่คิดค่าใช้จ่าย ได้รับการสนับสนุนด้วย Venture Capital ของบริษัทชั้นนำ เช่น บริษัท Qualcomm และบริษัท ViaSat โดยศูนย์ EvoNexus จะรับสมัครและคัดเลือก startup เข้ามาบ่มเพาะในพื้นที่ ช่วยสนับสนุนในด้านเครื่องมือ การวางแผน และการซื้อกิจการ/ร่วมลงทุนด้วยการเชื่อมโยงกับบริษัทชั้นนำ เหล่า startup ที่ได้รับคัดเลือกมีอัตราประสบผลสำเร็จร้อยละ 80 เว็บไซต์ศูนย์ https://evonexus.org/

โอกาสสำหรับประเทศไทย

ศูนย์ฯ แนะนำให้รัฐบาลไทยคัดเลือกกลุ่มนักศึกษา/นักวิจัยที่มีความสามารถจากประเทศไทยภายใต้การคัดสรรในเวลา 6 เดือน มาบ่มเพาะในศูนย์ EvoNexus โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

 

4. SlantRange เป็นบริษัท startup ที่ตั้งมาตั้งแต่ปี 2546 ผลิตเซนเซอร์สำหรับโดรนระยะความสูงจากภาคพื้น 100 เมตร เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตด้วยการตรวจสอบพื้นที่ที่ยังขาดการดูแลรดน้ำใส่ปุ๋ย เซนเซอร์จะตรวจจับสีของพืชว่าขาดน้ำหรือสารอาหารเพื่อให้ลูกค้าเพิ่มการดูแลเฉพาะพื้นที่และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า บริษัทมีฐานลูกค้าทั้งในสหรัฐฯ และต่างประเทศ และตั้งโปรแกรมการตรวจสอบความละเอียดตามความต้องการของลูกค้า โดยลูกค้าส่วนใหญ่เป็นบริษัท (third-party) ที่ต้องการเก็บข้อมูลของไร่ ไม่ใช่ชาวไร่ชาวนาที่เป็นผู้ใช้งานหลัก เว็บไซต์บริษัท http://.slantrange.com/

โอกาสสำหรับประเทศไทย

การที่หน่วยงานด้านการเกษตรหรือบริษัทที่ทำธุรกิจการเกษตรนำเข้าเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและต้นทุนการใส่ปุ๋ยและรดน้ำในระยะยาว

 

 

บริษัทชั้นนำและมหาวิทยาลัยในพื้นที่แต่ละมลรัฐของสหรัฐฯ มีส่วนสำคัญในการร่วมมือกระตุ้นให้เกิด startup ทั้งในแง่จำนวนและในแง่ความสำเร็จในกรณีเมืองซานดิเอโก้ บริษัท Qualcomm และ มหาวิทยาลัย UCSD ด้วยปัจจัยสนับสนุนตลอดเส้นทางตั้งแต่การสร้างบรรยากาศที่เปิดกว้างทางความคิดและเอื้อให้เกิดการคิดค้นนวัตกรรม คณาจารย์และเครื่องไม้เครื่องมือที่ไม่ได้จำกัดวงแค่คณะใดคณะหนึ่ง ไปจนถึงแหล่งเงินทุน/ร่วมลงทุน นอกจากเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรแล้วยังเป็นโอกาสในการสร้างผลกำไรสำหรับบริษัทจากการซื้อ/ร่วมทุน startup ที่ประสบความสำเร็จอีกด้วย