รองประธานาธิบดี Pence ชวนต่างชาติลงทุนสหรัฐฯ ในงาน Invest in America Summit

Image result for mike pence us chamber

                                                                                                                                                                                                                                                Photo Credit: US Chamber of Commerce

 

เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2560 นางภัทราวรรณ เวชชศาสตร์ อัครราชทูตประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้ร่วมงานส่งเสริมการลงทุน Invest in America Summit 2017 จัดโดยหอการค้าสหรัฐฯ (U.S. Chamber of Commerce: USCC) ที่สภาหอการค้าสหรัฐฯ ณ กรุงวอชิงตัน

ในงาน นาย Mike Pence รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ กล่าวเชิญชวนต่างชาติไปลงทุนในสหรัฐฯ ว่าสหรัฐฯ ยินดีต้อนรับธุรกิจและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) สหรัฐฯ เป็นแหล่งแห่งโอกาสสำหรับการเติบโตของธุรกิจ รัฐบาลภายใต้การนำของ ประธานาธิบดีทรัมป์จะทำให้สหรัฐฯ เป็นจุดหมายที่ดีที่สุดในโลกด้านการลงทุน ปัจจุบัน FDI ที่ไปลงทุนในสหรัฐฯ สูงถึง 3.1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ และมีส่วนร่วมสร้างความมั่งคั่งในลักษณะ win-win โดยสร้างงานให้กับสหรัฐฯ ถึง 6.3 ล้านตำแหน่ง

ประธานาธิบดีทรัมป์มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนภาคธุรกิจด้วยนโยบายที่สร้างให้เกิดแรงจูงใจในการลงทุน ได้แก่ (1) การลดภาษี อาทิ การลดภาษีเงินได้นิติบุคคลให้เหลือร้อยละ 15 (2) การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานซึ่งรวมถึงด้านการคลังและ IT (3) การบังคับใช้กฎกติกาสำหรับการค้าทวิภาคีให้เกิดความเสรีและเท่าเทียม และ (4) การสร้างบรรยากาศการแข่งขันที่เป็นธรรม (level of playing field) สำหรับภาคธุรกิจ

รองประธานาธิบดี Penceยังกล่าวเสริมว่า สหรัฐฯ พร้อมจะทำให้นโยบายการค้าสหรัฐฯ เป็นประโยชน์ต่อคู่ค้าด้วย และยังเชิญชวนให้ภาคเอกชนสหรัฐฯ ร่วมมือกับรัฐบาลพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมของตน

ภายในงานมีการจัดเวทีการสนทนาเรื่องการส่งเสริมการลงทุนในระดับมลรัฐ โดยมีผู้ว่าการมลรัฐ Arizona และมลรัฐ Kentucky ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนจากมลรัฐ Arizona, Illinois, Mississippi, South Carolinaและ Wisconsin ร่วมในการสนทนา

หอการค้าสหรัฐฯ จัดงานนี้ขึ้นเป็นครั้งที่ 2 มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก อาทิ CEO ของบริษัทเอกชนชั้นนำสหรัฐฯ บริษัทใหญ่ SMEs นักลงทุนของชาติต่าง ๆ ผู้แทนองค์กรพัฒนาด้านธุรกิจ และผู้แทนจากคณะทูตประจำกรุงวอซิงตัน เป็นการจัดการประชุมในช่วงเวลาที่เหมาะสม นอกจากเป็นการสร้างเครือข่ายในวงการธุรกิจแล้ว ยังตอบสนองต่อนโยบายการสร้างานของประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งกำลังเป็นกระแส การลงทุนในสหรัฐฯ เพื่อการสร้างงานจะเป็นวาระสำคัญในทุกการหารือทวิภาคีกับทุกประเทศในขณะนี้

เสียงจากเอกชนสหรัฐฯ ในงานสะท้อนถึงความต้องการที่อยากให้รัฐบาลสหรัฐฯ ปรับปรุงกฎระเบียบที่ซับซ้อนเพื่ออำนวยความสะดวกนักลงทุน  การเข้ามาร่วมทุนระหว่างภาครัฐบาลกับภาคเอกชน โดยเฉพาะชูประเด็นในเรื่องการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานภายใต้ P3 model (Public -Private Partnership) ตลอดจนเชิญชวนให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในสหรัฐฯ ซึ่งมีองค์กรที่จะให้การสนับสนุนเรื่องการร่วมทุน การเงิน การพัฒนาธุรกิจรองรับอยู่

การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ว่าการและองค์กรในแต่ละมลรัฐที่เข้าร่วมประชุมเน้นความพร้อมของมลรัฐนั้น ๆ ในการต้อนรับการลงทุนจากต่างประเทศโดยชูเรื่องของที่ตั้งซึ่งเอื้อต่อด้านโลจิสติกส์  การเปิดเสรีด้านการค้า การผ่อนปรนนโยบายและกฎระเบียบด้านภาษีของมลรัฐ การให้คำปรึกษาด้านแผนงานของนักลงทุน การมีแรงงานที่มีทักษะรองรับ ตลอดจนเน้นถึงระบบการศึกษาที่เป็น work-integrated learning และการทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัย รวมทั้งการได้รับการสนับสนุนจากชุมชนท้องถิ่น

มลรัฐที่ไปประชาสัมพันธ์งาน Invest in America Summit 2017