พุทธศาสนิกชนร่วมงานวันวิสาขบูชาและอัฏฐมีบูชาที่วัดธรรมประทีป มลรัฐแมริแลนด์

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2560 พุทธศาสนิกชนชาวไทยในเขตดีซีและพื้นที่ใกล้เคียงร่วมงานวันวิสาขบูชาที่วัดธรรมประทีป มลรัฐแมริแลนด์ โดยร่วมกันสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ร่วมกิจกรรมเวียนเทียน พระครูปลัดใบฎีกาศักดา จิตตฺหฎฺโฐ รองเจ้าอาวาสวัดธรรมประทีป ได้ให้มีการแสดงธรรมะเกี่ยวกับความสำคัญของวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันคล้ายวันการประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดย พ.อ.เผ่าพันธ์ เจนนุวัตร รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก และภริยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และนายกิตินัย นุตกุล อัครราชทูตที่ปรึกษา และนายโอภาส ฉวีรักษ์ เลขานุการเอก และครอบครัว เป็นผู้แทนสถานทูตเข้าร่วมงาน

นอกจากการทำบุญวันวิสาขบูชาแล้ว พระครูปลัดใบฎีกาศักดา จิตตฺหฎฺโฐ ยังได้จัดให้มีพิธีถวายดอกไม้จันทน์เนื่องในวันอัฏฐมีบูชา ซึ่งมีความสำคัญคือ เมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้เสด็จปรินิพพานไปแล้ว 7 วัน มัลละกษัตริย์แห่งเมืองกุสินารา พร้อมด้วยประชาชน และพระสงฆ์อันมีพระมหากัสสปเถระเป็นประธาน ได้พร้อมกันกระทำการถวายพระเพลิงพุทธสรีระ ณ มกุฎพันธนเจดีย์ ชานเมืองกุสินารา อันเป็นวันหนึ่งที่ชาวพุทธมีความโศกเศร้าเสียใจเป็นอย่างยิ่ง เมื่อวันแรม 8 ค่ำ เดือน 6

ในโอกาสเดียวกันนี้ บริษัทในเครือนิกกี้ส์ไทยคิทเช่น และคุณรัฐศักดิ์ อินสว่าง ได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถศาลา ญสส. 100 ปี รวม 12,000 ดอลลาร์สหรัฐ ด้วย