ทีมประเทศไทยกรุงวอชิงตันต้อนรับมิตรชาวอเมริกันรุ่นเยาว์

(อัครราชทูตภัทราวรรณ เวชชศาสตร์ และพันเอก เผ่าพันธ์ เจนนุวัตร รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก พร้อมเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ต้อนรับคณะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียน Truesdell Education Campus)

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ทีมประเทศไทย ณ กรุงวอชิงตัน นำโดยอัครราชทูตภัทราวรรณ เวชชศาสตร์ ในนามของเอกอัครราชทูตพิศาล มาณวพัฒน์ และพันเอก เผ่าพันธ์ เจนนุวัตร รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก ร่วมต้อนรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน Truesdell Education Campus กรุงวอชิงตัน ที่มาเยี่ยมเยือนอาคารที่ทำการของสถานเอกอัครราชทูตย่านจอร์จทาวน์ เพื่อนำเสนอผลงานและความรู้ความประทับใจที่ได้รับเกี่ยวกับประเทศไทยจากที่ได้ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ Embassy Adoption Program จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตฯ มาเป็นเวลา 1 ปี โดยมีเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต สำนักงานผู้ช่วยทูตทหารบก และสำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมให้กำลังใจแก่เด็ก ๆ

กิจกรรมครั้งนี้เป็นกิจกรรมครั้งสุดท้ายของปีการศึกษา 2559 – 2560 ที่สถานทูตจัดร่วมกับชั้นเรียนแห่งนี้ภายใต้โครงการ Embassy Adoption Program ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมมือกับหน่วยงานบริหารการศึกษาโรงเรียนรัฐบาลกรุงวอชิงตัน (District of Columbia Public Schools) และองค์กรศิลปะการแสดงแห่งกรุงวอชิงตัน (Washington Performing Arts) โดยการรับอุปถัมภ์โรงเรียนในกรุงวอชิงตันหนึ่งชั้นเรียนเป็นประจำทุกปี เพื่อเปิดโลกทัศน์เด็กนักเรียนอเมริกันให้รู้จักไทย และเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระดับเยาวชนไทย – สหรัฐฯ โดยในปีการศึกษา 2559 – 2560 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง เช่นก่อนหน้านี้ได้นำคณะนักเรียนไปเรียนรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและการเล่นดนตรีไทยที่วัดไทย กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ด้วยความกรุณาของท่านพระครูสิริสิทธิวิเทศ รองประธานกรรมการอำนวยการวัด และคุณครูอาสาสมัครของวัด (อ่านรายละเอียดได้ที่นี่)

คุณครู Kristen Paonessa ครูประจำชั้นนำนักเรียนทุกคนมาเล่าถึงความประทับใจและความรู้ที่ได้รับเกี่ยวกับประเทศไทยตั้งแต่เริ่มกิจกรรมครั้งแรกกับสถานเอกอัครราชทูตฯ เมื่อปลายปี 2559 โดยเริ่มต้นด้วยการกล่าวแสดงความอาลัยร่วมกับคนไทยต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เด็กนักเรียนยังแสดงการไหว้แบบไทยพร้อมกล่าวคำว่า “สวัสดีครับ” และ “สวัสดีค่ะ” อย่างถูกต้องชัดเจน นอกจากนี้ ยังเล่าถึงความประทับใจเกี่ยวกับการนั่งสมาธิที่วัดไทย การได้รับประทานและทดลองทำส้มตำไทย โดยปิดท้ายการมาเยี่ยมเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ ในวันนี้ด้วยการชูกระดาษสีเป็นรูปธงชาติไทย ซึ่งทุกคนจำได้อย่างแม่นยำเนื่องจากมีสีแดง ขาว น้ำเงินเช่นเดียวกับธงชาติสหรัฐฯ กิจกรรมในครั้งนี้ยังมีแขกพิเศษร่วมรับชมคือนาย  Ziya Mammadzada ตัวแทนจากหน่วยงาน D.C. Public Schools ซึ่งมาจากประเทศอาเซอร์ไบจานเพื่อฝึกอบรมที่กรุงวอชิงตันโดยการสนับสนุนของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ

เด็กนักเรียนยังมอบของที่ระลึกให้กับสถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นกรอบรูปที่นำกระดาษสีแดง ขาว น้ำเงิน มาประกอบกันเข้าเป็นภาพ ธงชาติไทย โดยแต่ละแผ่นได้เขียนความประทับใจต่อประเทศไทยจากประสบการณ์ที่เด็ก ๆ ได้รับจากการร่วมกิจกรรมกับสถาน เอกอัครราชทูตฯ ตลอดปีการศึกษานี้ และตุ๊กตาช้างไทยที่ทำจากกระดาษ

อัครราชทูตภัทราวรรณฯ กล่าวชื่นชมคณะนักเรียนที่สนใจศึกษาจนมีความรู้รอบด้านเกี่ยวกับประเทศไทย โดยเฉพาะสำหรับความปรารถนาดีที่มีให้กับประเทศไทยและคนไทย โดยได้มอบประกาศนียบัตร “มิตรของประเทศไทยรุ่นเยาว์” (Junior Friends of Thailand) ที่ลงนามโดยเอกอัครราชทูตฯ ให้กับนักเรียนทุกคน เพื่อแสดงความชมเชยและเป็นหลักฐานแห่งมิตรภาพที่เด็กเหล่านี้จะมีต่อประเทศไทยต่อไปในอนาคต

สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังจัดอาหารไทย ได้แก่ ข้าวสวย ผัดกระเพราไก่ หมูปิ้ง และเกี๊ยวทอดกรอบไว้เป็นอาหารกลางวัน ซึ่งก็เป็นที่ชื่นชอบอย่างยิ่งของเด็กนักเรียน เป็นการปิดท้ายกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์กับเยาวชนของสหรัฐฯ อย่างอิ่มใจและอิ่มท้อง

————————————-

ฐานิดา เมนะเศวต
ที่ปรึกษา