นักเรียนนายเรืออากาศของไทยโดดเด่นสร้างชื่อเสียงตามรุ่นพี่อีกครั้งที่โรงเรียนนายเรืออากาศสหรัฐฯ

เมื่อวันที่ 23 และ 24 พฤษภาคม 2560 นาวาอากาศเอกกฤษฎา สุพิชญ์ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศไทย ประจำกรุงวอชิงตัน พร้อมด้วยนาวาอากาศเอกณัฐพล นิยมไทย รองผู้ช่วยทูตฯ และพันจ่าอากาศเอกพงษกรณ์ ใจใหญ่ เสมียนประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตฯ ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนนายเรืออากาศของไทยที่สร้างชื่อเสียงในโอกาสสำเร็จการศึกษาที่โรงเรียนนายเรืออากาศสหรัฐฯ มลรัฐโคโลราโด

โดยปีนี้ นักเรียนนายเรืออากาศกรวิชญ์พงศ์ สุนทรนิธิกุล ชั้นปีที่ 4 เป็นนักเรียนนายเรืออากาศต่างชาติหนึ่งเดียวที่ได้รับคัดเลือกให้ทำการแสดงการบินผาดโผนในประเภทไกล์เดอร์ระดับกลางต่อหน้าบุคคลสำคัญทางทหารของสหรัฐฯ และผู้ปกครองที่มาร่วมงานหลายพันคน นับเป็นความภาคภูมิใจที่นักเรียนนายเรืออากาศไทยได้สร้างชื่อเสียงอีกครั้งหลังเคยเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์การบินผาดโผนของสหรัฐฯ  2 ครั้ง โดยได้ที่ 1 เมื่อปี 2558 ในการบินผาดโผนประเภทสปอร์ตสแมน และได้ที่ 1 เมื่อปี 2559 ในการบินผาดโผนประเภทไกล์เดอร์ระดับกลาง และเป็นหนึ่งในนักเรียนนายเรืออากาศ 979 คน ที่มีผลการเรียนในอันดับต้นๆ ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า รุ่นที่ 59 ที่มีนักเรียนนายเรืออากาศต่างชาติ 10 ประเทศ คือ อิรัก ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน สิงคโปร์ รวันดา ไนจีเรีย ลิทัวเนีย มาเลเซีย จอร์เจีย และไทยร่วมศึกษา ทั้งนี้ นนอ.กรวิชญ์พงศ์ฯ เคยได้รับการจารึกด้านผลการเรียน การทหารและกีฬาดีเด่นหลายครั้งและเป็นหนึ่งในทีมนักบินผาดโผนของโรงเรียนนายเรืออากาศสหรัฐฯ ที่มีผลงานในการแข่งขันดีเยี่ยมจนได้รางวัลที่ 1 และรางวัลอื่นๆหลายครั้ง เป็น นนอ.ต่างชาติคนเดียวที่อยู่ในทีม และได้ใบอนุญาตเป็นนักบินของสหรัฐฯด้วย

 

ในโอกาสเดียวกันนี้ นนอ. แอรอน แอลเบิร์ต ฟิตต์ส (Aaron Albert Fitts) บุตรของนาวาอากาศเอกเอล แอลเบิร์ต ฟิตต์ส (El Albert Fitts) ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศสหรัฐฯ ประจำกรุงเทพฯ ซึ่งเพื่อนนักเรียนนายเรืออากาศรุ่นเดียวกับนาวาอากาศเอกกฤษฎา สุพิชญ์ (รุ่นปี 1990) ซึ่งสำเร็จการศึกษาในปีนี้เช่นกัน โดยพิธีจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ณ สนามแฟลคอนส์ภายในโรงเรียนนายเรืออากาศสหรัฐฯ ที่มลรัฐโคโลราโด ท่ามกลางบุคคลสำคัญของกองทัพอากาศสหรัฐฯ อาทิ พลเอกโจ ดันฟอร์ต  ประธานทหารสูงสุด นางฮีตเธอร์ วิลสัน รัฐมนตรีทบวงทหารอากาศสหรัฐฯ พลอากาศเอกเดวิท โกลด์เฟน ผู้บัญชาการกองทัพอากาศ และนางเฮดี แกรนท์ รองผู้ช่วยรัฐมนตรีทบวงทหารอากาศฝ่ายกิจการต่างประเทศ และช่วงท้ายของพิธีเป็นการโยนหมวกของผู้สำเร็จการศึกษาและการแสดงการบินของฝูงบินธันเดอร์เบิร์ดสเพื่อร่วมยินดีและแสดงความผูกพันต่อสถาบัน

นักเรียนนายเรืออากาศของไทยสร้างชื่อเสียงอย่างต่อเนื่อง โดยปีที่แล้ว นนอ. ภวิน สโรบล นักเรียนนายเรืออากาศของไทย เข้ารับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธา เกียรตินิยมที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมด้านวิชาการและกีฬา และเป็นผู้แทนโรงเรียนเข้าแข่งขันทางวิชาการและทำงานวิจัยร่วมกับสถาบันชั้นนำของสหรัฐฯ หลายครั้งและมีผลคะแนนสูงสุดในกลุ่มนักเรียนต่างชาติ เพียง 1 ในจำนวน 9 คนจากนักศึกษาทั้งรุ่น 812 คน และเข้ารับรางวัลจากนายบารัค โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของกองทัพสหรัฐฯ ในขณะนั้นมาแล้ว ส่วนรุ่นน้องอีก 2 คน ทั้ง นนอ.ภัทร ชาญวานิชบริการ ชั้นปีที่ 3 สาขาวิศวกรรมอากาศยาน ก็มีผลการเรียนและด้านการทหารและกีฬาดีเด่นเช่นกัน ทั้งยังมีประสบการณ์ในการบินทั้งเครื่องร่อนและ fixed wing powered aircraft ด้วย ส่วน นนอ.รัชพล นามลักษณ์ ชั้นปีที่ 2 สาขา Computer Network Security มีผลการปฏิบัติที่ดีเด่นทั้งด้านการเรียน ลักษณะทหารและกีฬา เป็นนักเรียนผู้ประเมินและตรวจสอบมาตรฐาน และกำลังสร้างผลงานตามแบบอย่างรุ่นพี่เช่นเดียวกับ นนอ. ภีมวิช ฉิมมี ชั้นปีที่ 1 และ นนอ. จิทธิวัส เสริมศรีพงษ์ ที่กำลังเข้าเรียนในเดือนมิถุนายนศกนี้

นนอ.ของไทยทุกนายยังเข้าร่วมชมรมอากาศยานและการบินของทางโรงเรียนซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการเป็นทหารอากาศที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีด้านการบินและอากาศยาน เพื่อจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับกลับมาพัฒนากองทัพอากาศและประเทศชาติต่อไป ปัจจุบันมีนักเรียนนายเรืออากาศไทยศึกษา ณ โรงเรียนนายเรืออากาศสหรัฐฯ ทุกชั้นปี 4 คน มากกว่านักศึกษาต่างชาติอื่นๆ ที่มักมีไม่เกินชาติละ 3 คน ทั้งนี้ นักเรียนนายเรืออากาศของไทยทั้ง 4 คนเป็นนักเรียนต่างชาติที่ได้รับเกียรติและสร้างชื่อเสียงให้แก่กองทัพไทยและประเทศชาติอย่างมาก