เชิญผู้สนใจเข้าร่วมปฏิบัติธรรมและเจริญจิตภาวนากับพระเถระผู้ใหญ่สายปฏิบัติตามแนววัดป่าในวันเสาร์ที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๐

สถานทูตไทยในกรุงวอชิงตันร่วมกับศูนย์ปฏิบัติสมาธิประจำกรุงวอชิงตัน (IMCW) ขอเชิญชวนชุมชนคนไทยและมิตรสหายชาวอเมริกันตลอดจนผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมปฏิบัติธรรมในโอกาสที่พระเถระผู้ใหญ่ชาวตะวันตกสายปฏิบัติตามแนววัดป่าของพระโพธิญาณเถระ (หลวงพ่อชา สุภัทโท) นำโดยพระราชสุเมธาจารย์ (สุเมโธ ภิกขุ) อดีตเจ้าอาวาสวัดอมราวดี สหราชอาณาจักร  พระอาจารย์วีรธัมโม เจ้าอาวาสวัดป่าติสรณะ ประเทศแคนาดา  พระโพธิญาณวิเทศ (พระอาจารย์ปสันโน) เจ้าอาวาสวัดป่าอภัยคีรี มลรัฐแคลิฟอร์เนีย  และพระอาจารย์ชยันโต เจ้าอาวาสวัดเชตวัน มลรัฐนิวแฮมป์เชียร์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม RRUUC เลขที่ ๖๓๐๑ ถนน River ในเขต Bethesda (MD ๒๐๘๑๗) มลรัฐแมริแลนด์ วันเสาร์ที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์เพื่อเข้าร่วมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่  https://imcw.org/Calendar/EventId/1957/e/class-ven-ajahn-sumedho-1-jul-2017 ทั้งนี้ สถานที่ปฏิบัติธรรมมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ มีลานจอดรถจำนวน ๕๐ คันและยังสามารถจอดรถบนถนนโดยรอบ และภายในห้องปฏิบัติธรรมจะมีเก้าอี้ไว้บริการ อย่างไรก็ดี หากประสงค์จะนั่งปฏิบัติธรรมบนพื้นไม้ ก็ขอได้โปรดเตรียมเสื่อหรือหมอนรองนั่งไปเอง

พระราชสุเมธาจารย์ (สุเมโธ ภิกขุ)

พระอาจารย์วีรธัมโม

พระโพธิญาณวิเทศ (พระอาจารย์ปสันโน)

พระอาจารย์ชยันโต

พระอาจารย์อโศโก