งานทำบุญธรรมสมโภชอายุวัฒนมงคลพระราชมงคลรังษีครบ 92 ปี ที่วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ พุทธศาสนิกชนจากทั่วสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย ร่วมใจจัดงานทำบุญธรรมสมโภชอายุวัฒนมงคลพระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี) ครบ ๙๒ ปี ที่วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. โดยมีคุณประสาร- คุณพวงทิพย์ มานะกุลและครอบครัวเป็นประธานอุปถัมภ์การจัดงานในปีนี้ ซึ่งมีญาติธรรมชาวไทยและต่างชาติกว่า ๕๐๐ คน ทั้งจากบริเวณใกล้เคียงและห่างไกล ตั้งแต่มลรัฐฟลอริดาไปจนถึงจังหวัดมหาสารคาม แพร่ และอุดรธานี เดินทางมาร่วมงานด้วยแรงศรัทธาและความกตัญญูต่อหลวงตาชี ทั้งยังมีพระสงฆ์สมณศักดิ์ อาทิ พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคมและอธิการบดีมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระเทพวรมุนี เจ้าคณะจังหวัดนครพนม และพระเทพพุทธิวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ตลอดจนพระสงฆ์ทั้งไทยและเทศ เช่น พระสงฆ์ลาว เกาหลี จีน และศรีลังกา กว่าร้อยรูปเข้าร่วม

ในช่วงเช้า พุทธศาสนิกชน ทั้งชาวไทยและต่างชาติ ได้ร่วมกันประกอบพิธีทักษิณานุปทาน และพิธีทำบุญธรรมสมโภชฯ ไหว้พระ สมาทานศีล ถวายไทยธรรม โดยมีเอกอัครราชทูตพิศาล มาณวพัฒน์ เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส ร่วมพิธีพร้อมด้วยข้าราชการสถานทูตฯ ได้แก่ พันเอก พิสิษฐ์ ลิขิตสุภิณ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก นางสาวภัทรียา วัฒนสิน กงสุล นาย ชวลิต ชุปวา เลขานุการโท และครอบครัว จากนั้น พี่น้องชาวพุทธต่างได้ร่วมทำบุญตักบาตรปัจจัยและถวายภัตตาหารเพลแก่พระสงฆ์จำนวน ๑๐๙ รูป โดยสมาคม ชมรม ร้านอาหารไทยและผู้มีจิตศรัทธากว่า ๔๐ รายได้ร่วมกันเปิดโรงทานให้พุทธศาสนิกชนรับประทานอาหารร่วมกัน พร้อมกับชมการแสดงดนตรีและรำไทยโดยนักเรียนโรงเรียนวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

ช่วง บ่าย คุณหมออรุณ – คุณสุมนา สวนศิลป์พงศ์ และคุณณรงค์ศักดิ์ – คุณรัตนา โชติกเวชกุล เป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศ โดยได้นิมนต์พระพรหมบัณฑิตมาแสดงธรรมเทศนาในขันติโสรัจจะคาถา บรรยายความงดงามแห่งความอดทนและความสงบเสงี่ยมที่จะช่วยปรับกราฟชีวิตให้พุ่งสูงขึ้นไป ดังเช่นชีวประวัติการทำงานและความมุ่งมั่นของพระราชมงคลรังษีที่ได้ยึดมั่นในหลักธรรม อุทิศตนเพื่อทำนุบำรุงและเผยแผ่ศาสนา อันเป็นแรงบัลดาลใจซึ่ง หลวงตาชีได้มอบให้ศิษยานุศิษย์ ด้วยการ “สอนให้รู้ ทำให้ดู อยู่ให้เห็น”จากนั้น เอกอัครราชทูตพิศาลฯ ได้กล่าวมุทิตาสักการะหลวงตาชีซึ่งเปรียบเสมือนพระธรรมที่เดินได้ และเป็นแม่เหล็กศูนย์รวมแห่งพลังที่ไม่มีความแบ่งแยก ความศรัทธาที่ชุมชนไทยมีต่อท่าน ต่อพระพุทธศาสนา ต่อวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ล้วนเป็นแบบอย่างของศาสนกิจแห่งพระธรรมทูต วิสัยทัศน์ของหลวงตาชีได้แตกขยายกิ่งก้านสาขากว้างไปกว่าชุมชนไทย แต่ได้ส่งเสริมการรวมตัวของชุมชนชาวพุทธนานาชาติในสหรัฐอเมริกา ดังเช่น กิจกรรมจัดสาธยายพระไตรปิฎกของ International Buddhist Association in Americaร่วมกับชุมชนเอเชีย ซึ่งการมีส่วนร่วมของชุมชนในวงกว้างย่อมจะสร้างความยั่งยืนให้กับวัดและพระพุทธศาสนาสืบต่อไป

ในช่วงท้ายของวัน ผู้เข้าร่วมงานแสดงความยินดีต่อคุณปราณี เทพธาราคุณ และกลุ่มพลังบุญซึ่งจะเป็นคณะกรรมการจัดงานในปีหน้า และร่วมกันรับฟังบทกลอนอ่านโดยคุณชุติมา รอดอยู่สุข ด้วยความซาบซึ้งใจ ก่อนที่ทุกท่านได้ทยอยกราบมุทิตาสักการะหลวงตาชีและรับศีลรับพรด้วยความสดใสและเบิกบานใจ(เครดิตภาพ: คุณสุชาติ สุขสำราญ)

สถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงวอชิงตัน – รายงาน
มิถุนายน 2560