ทูตเกษตรโปรโมทสินค้าเกษตรและสมุนไพรไทยในงานเทศกาลอาหารและผลไม้ที่เวอร์จิเนีย

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560 ดร.วนิดา กำเนิดเพ็ชร์ อัครราชทูตฝ่ายการเกษตร เป็นประธานงานเทศกาลอาหารและผลไม้ไทยประจำปี 2560 ซึ่งจัดโดยวัดญาณรังษี วอชิงตัน ดี.ซี.-เวอร์จิเนีย โดยมีอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายพาณิชย์ และข้าราชการจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เข้าร่วมงาน

ในปีนี้ สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ได้นำสินค้าเกษตรไปเข้าร่วมงานเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรในงานเทศกาลอาหารและผลไม้ไทย ประกอบด้วยน้ำเม็ดแมงลักผสมน้ำผึ้ง น้ำใบบัวบก และน้ำว่านหางจระเข้ผสมกลิ่นมะม่วง เนื่องจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวผลิตจากพืชสมุนไพรสามารถดับกระหายคลายร้อนได้เป็นอย่างดีในฤดูร้อนและคาดว่าจะตรงกับแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันเพราะมีส่วนผสมของน้ำตาลในปริมาณน้อยซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมงาน อัครราชทูตวนิดาฯ ยังได้ปลูกต้นไม้เพื่อเป็นที่ระลึกที่วัดญาณรังษีในโอกาสดังกล่าวด้วย

งานจัดขึ้นระหว่างเวลา 10.00-14.00 น. ชาวไทยและชาวต่างชาติได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และผลไม้กระป๋องตลอดจนร่วมพิธีสงฆ์ ภายในงานฯ มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยทั้งนาฏศิลป์ ดนตรีไทย และการร้องเพลง รวมทั้งมีการจัดจำหน่ายสินค้า อาหาร ผลไม้ และต้นไม้ วัดญาณรังษีจัดงานเทศกาลอาหารและผลไม้ไทยเป็นประจำทุกปีเพื่อส่งเสริมให้คนไทยและชาวต่างชาติได้รู้จักอาหารและผลไม้ไทยมากยิ่งขึ้นตลอดจนสนับสนุนผลผลิตด้านการเกษตรของคนไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในสหรัฐอเมริกา