เอกอัครราชทูตพิศาลฯ เข้ารับบริการทำหนังสือเดินทางธรรมดาเล่มใหม่เพื่อเตรียมใช้หลังเกษียณ และบัตรประชาชนไทย ณ ที่ทำการฝ่ายกงสุล

เมื่อบ่ายวันที่ 13 มิถุนายน 2560 นายพิศาล มาณวพัฒน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้เข้าแวะเยี่ยมเยียนคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุล ประจำสำนักงานถนนคาโลรามา พร้อมยังเข้ารับบริการทำหนังสือเดินทางธรรมดาเล่มใหม่เพื่อเตรียมใช้หลังเกษียณ และรับบริการต่ออายุบัตรประจำตัวประชาชนไทยอีกด้วย การบริการดำเนินไปอย่างราบรื่นเป็นกันเอง ทั้งนี้ท่านเอกอัครราชทูตพิศาลฯ ยังได้เยี่ยมเยียนคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุล ด้วยรอยยิ้ม ทักทายอย่างเป็นกันเอง สร้างขวัญและกำลังใจแก่คณะเจ้าหน้าที่เป็นอย่างมาก

 

 

ฝ่ายกงสุล
ประจำสำนักงานกรุงวอชิงตัน
(มิถุนายน 2560)