เอกอัครราชทูตพิศาลฯ เลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและคณะ

เมื่อค่ำวันที่ 12 มิถุนายน 2560 นายพิศาล มาณวพัฒน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันและภริยา เลี้ยงอาหารค่ำที่ทำเนียบ เพื่อเป็นเกียรติแก่พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายเกรียงพล พัฒนรัฐ รองปลัดกรุงเทพมหานคร และคณะ ในโอกาสมาเข้าร่วม Chicago Forum และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบรรเทาสาธารณภัยกับเมืองดัลลัสมลรัฐเทกซัสและเขตแฟร์แฟ็กซ์ มลรัฐเวอร์จิเนีย โดยมีผู้แทนชุมชนไทยในกรุงวอชิงตัน นายสมศักดิ์และนางจุฑามาศ อรรถเศรษฐ์ และนายสุกิจ คณาปราชญ์ เจ้าของกิจการส่งออกกล้วยไม้ไทย the Orchid Lei Company จากมลรัฐฮาวาย พร้อมข้าราชการสถามเอกอัครราชทูตเข้าร่วม


สถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงวอชิงตัน – รายงาน
มิถุนายน 2560