ชาวพุทธนานาชาติแสดงพลังสาธยายพระไตรปิฏกสร้างปึกแผ่นการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ พุทธสมาคมนานาชาติแห่งอเมริกา (ไอบีเอเอ) ร่วมกับวัดไทยกรุงวอชิงตันจัดพิธีเปิดการสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติครั้งที่ ๒ บนภาคพื้นตะวันออกที่วัดไทยกรุงวอชิงตัน ในโอกาสครบรอบ ๙๒ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี) เจ้าอาวาสวัดไทยกรุงวอชิงตัน โดยการสาธยายพระไตรปิฎกครั้งนี้จะมีต่อเนื่องถึงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

นอกจากพระเถระผู้ใหญ่ ภิกษุและภิกษุณีจากวัดและสถานปฏิบัติธรรมชาวพุทธในเขตดีซีทั้งไทย กัมพูชา เมียนมาร์ ลาว ทิเบต อินเดีย เนปาล ศรีลังกา และเกาหลีใต้ ๗๐ รูป ชุมชนชาวพุทธหลายชาติ และคณะทูตานุทูตจากชาติเอเชียในกรุงวอชิงตันเข้าร่วมสาธยาย  ในส่วนของไทย มี อท.ภัทราวรรณ เวชชศาสตร์ คุณวัญจนา มาณวพัฒน์ และชุมชนไทยที่ต่างแต่งขาวนับร้อยร่วมสวดพระสูตรต่างๆ ไปพร้อมกับพระสงฆ์แต่ละชาติที่สลับกันนำสวดตามทำนองของแต่ละชาติ สะท้อนพลังศรัทธาและเอกภาพของพุทธจากนิกายต่างๆ

กิจกรรมนี้นับเป็นก้าวแรกและก้าวสำคัญที่ไอบีเอเอซึ่งมีพระวิเทศรัตนาภรณ์เป็นคณะผู้ก่อตั้งในปี ๒๕๕๘ และปัจจุบันเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนางวังโม ดิกซี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ตลอดจนคณะผู้บริหารไอบีเอเอคนอื่นๆ ต่างเห็นพ้องที่จะรวมกลุ่มพุทธแต่ละนิกายเข้าด้วยกัน เพื่อให้พระพุทธศาสนาในสหรัฐฯ ซึ่งเติบใหญ่จนมีวัดและสถานปฏิบัติธรรมมากกว่า ๒,๖๐๐ แห่งและผู้เลื่อมใส ๒ ล้านคนในปัจจุบัน มีทิศทางร่วมกัน

การอ่านและทำความเข้าใจพระไตรปิฏกซึ่งถือเป็นคำสอนหลักของพระพุทธเจ้าทำให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างนิกาย และส่งผลให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าถึงผู้สนใจได้มากและรวดเร็วขึ้น โดยทางไอบีเอเอได้เน้นจัดสอนการทำสมาธิแก่กลุ่มเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่และขยายเป็นเครือข่ายชาวพุทธนานาชาติจากทั่วโลกในอนาคต โดยหวังจะทำให้เกิดเป็นพลังการรับรู้และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมีทิศทางต่อไป

การสาธยายพระไตรปิฏกจัดขึ้นหลายแห่งทั่วโลก ในสหรัฐฯ เริ่มจัดขึ้นสองแห่งที่เบอร์กเลย์ นครซานฟรานซิสโกและที่วัดไทยกรุงวอชิงตัน โดยนางวังโม ดิกซี บุตรสาวของพระตาร์ธัง ตุลกู ชาวทิเบตผู้ก่อตั้งศูนย์ปฏิบัติสมาธิญิงมาในเบอร์กเลย์ มีบทบาทสำคัญในฐานะผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิแสงพุทธรรรมนานาชาติ และได้สนับสนุนการจัดสาธยายพระไตรปิฏกขึ้นที่พุทคยาก่อนขยายสู่ชาวพุทธนิกายต่างๆ ในปัจจุบัน