วัดป่าสันติธรรมจัดงานพัทธสีมาฝังลูกนิมิต และฉลองครบรอบ 20 ปีของการก่อตั้งวัด


เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2560 วัดป่าสันติธรรม เมืองแครอลตัน มลรัฐเวอร์จิเนีย ซึ่งมีพระมหาอุดม ปภงกโร เป็นเจ้าอาวาส ร่วมกับสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิต และฉลองครบรอบ 20 ปีของการก่อตั้งวัด โดยมีพระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี) ประธานสงฆ์วัดไทยกรุงวอชิงตันดีซี พระเทพพุทธิวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา พระเทพวรมุนี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม เจ้าคณะจังหวัดนครพนม พระเถรานุเถระ และพระธรรมทูตอีกกว่า 100 รูป และพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก รวมทั้งนางภัทราวรรณ เวชชศาสตร์ อัครราชทูต น.ส. ฐานิดา เมนะเศวต ที่ปรึกษา และ น.ส. อวันดา อมตวิวัฒน์ เลขานุการเอก เป็นตัวแทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เข้าร่วมงานอันเป็นมหามงคลครั้งนี้

การจัดงานในครั้งนี้ มีนายแพทย์ธวัชชัย อ่อนสนิท เป็นประธานกรรมการจัดงานฝ่ายคฤหัสถ์ มีการเปิดให้พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันเป็นเจ้าภาพลูกนิมิต 108 ลูก โดยมีพระราชมงคลรังษีเป็นประธานตัดลูกนิมิตเอก และสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพลูกนิมิตลูกที่ 5 ทิศปัจจิม (ตะวันตก) โดยก่อนเริ่มพิธีตัดลูกนิมิต ญาติโยมที่มาร่วมงานยังได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระเทพวรมุนี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม เจ้าคณะจังหวัดนครพนมด้วย 

 

 

วัดป่าสันติธรรม ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2540 โดยชาวพุทธในเขตแฮมป์ตัน โรดส์ มลรัฐเวอร์จิเนียและเมืองใกล้เคียงรวมตัวกันตั้งสมาคมชื่อว่า พุทธสามัคคี และได้ขอความเมตตาจากพระราชมงคลรังษี เนื่องในโอกาสคล้ายวันเกิดครบ 72 ปีของพระราชมงคลรังษี ตั้งชื่อวัดแห่งนี้ว่า วัดป่าสันติธรรมและส่งพระธรรมทูตชุดแรกมาปฏิบัติศาสนกิจนำพาญาติโยมร่วมกันสร้างวัดจนพัฒนาขึ้นเป็นเขตบุญและศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรมของบุคคลทั่วไปไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนาจนถึงทุกวันนี้


อวันดา อมตวิวัฒน์

(เครดิตภาพถ่าย พระมหาคำตัล และคุณสุชาติ สุขสำราญ)