ธุรกิจสหรัฐถกพณ.เปรยใช้ไทยฐานบุกซีแอลเอ็มวี สนลงทุนไฮสปีดเทรน-สนามบินอีอีซี


ขอบคุณภาพจาก Matichon Online

ที่กระทรวงพาณิชย์นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับคณะนักธุรกิจสภาธุรกิจอาเซียน – สหรัฐอเมริกา (USABC) ซึ่งผลักดันโดยสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน นักธุรกิจสหรัฐฯ ยังมั่นใจในศักยภาพของไทย ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าในอาเซียน และพร้อมจะสนับสนุนความสัมพันธ์ทางการค้า การลงทุน ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการลงทุนในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี )ซึ่งแสดงความสนใจจะพัฒนาโครงการท่าอากาศยานและรถไฟความเร็วสูง (ไฮสปีดเทรน) ภายใต้แผนขยายการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของไทย

พร้อมกันนี้นักธุรกิจสหรัฐฯ แสดงความสนใจขยายการลงทุนในไทยอย่างมากเช่น บริษัท ADM ผลิตอาหารเสริมรายใหญ่ที่เข้ามาทําธุรกิจในไทยกว่า 40 ปี บริษัทพรอคเตอร์แอนด์แกมเบิล (พีแอนด์จี) ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่ มองโอกาสใช้ไทยเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าเข้ากลุ่ม ซีแอลเอ็มวี คือ กัมพชูา ลาว พม่า และเวียดนาม และบริษัทเชฟรอนมีแผนขยายธุรกิจปิโตรเคมีเสนอให้ไทยขยายอายุสัมปทาน เป็นต้น

นายอเล็กซานเดอร์ ซี.เฟลแมน ประธานสภาธุรกิจอาเซียน – สหรัฐอเมริกา กล่าวว่า ตัวแทนสภาธุรกิจฯ มาเยือนไทยทุกปี เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างกัน เนื่องจากมีนักธุรกิจของสหรัฐมาลงทุนในไทยจำนวนมาก และใช้ไทยเป็นฐานส่งออกสินค้าไปในตลาดอาเซียน การหารือครั้งนี้ ทางสหรัฐต้องการเพิ่มความร่วมมือในการพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในไทยมากขึ้น รองรับการขยายการค้า การลงทุนของสหรัฐในอนาคต เนื่องจากเห็นว่าไทยมีบทบาทอย่างมากในอาเซียน และเป็นโอกาสของธุรกิจสหรัฐ ในการขยายการลงทุน โดยใช้ไทยเป็นฐานส่งออกสินค้าไปในตลาดอาเซียน

ทั้งนี้ จากข้อมูลกระทรวงพาณิชย์ ระบุว่าปี 2559 สหรัฐลงทุนในประเทศไทย เป็นอันดับ 9 มีมูลค่า 13.57 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 12.23% ของต่างชาติที่เข้ามาลงทุน ด้านการส่งเสริมการลงทุนในไทย ถือว่าสหรัฐเป็นนักลงทุนอันดับ 4 รองจากญี่ปุ่น สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย สาขาที่ลงทุนมากสุด คือ เคมีภัณฑ์ กระดาษ พลาสติก

 

แหล่งที่มา: https://www.matichon.co.th/news/587463