พระเถระผู้ใหญ่สายปฏิบัติตามแนววัดป่าบรรยายธรรมปฏิบัติและการเจริญจิตภาวนาแก่กลุ่มผู้นำทางความคิดในวอชิงตัน

 

สถานทูตไทยในกรุงวอชิงตันร่วมกับรัฐสภาสหรัฐฯ สถาบันสมิธโซเนียน และศูนย์เจริญจิตภาวนาประจำกรุงวอชิงตัน (ไอเอ็มซีดับเบิลยู) นิมนต์พระสายวัดป่าจำนวน ๖ รูปมาบรรยายธรรมและการเจริญจิตภาวนาแก่สมาชิกและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐสภาสหรัฐฯ คณะนักวิจัยและเจ้าหน้าที่สถาบันสมิธโซเนียน และคณะครูผู้สอนการปฏิบัติสมาธิและการเจริญจิตภาวนาของศูนย์เจริญจิตภาวนาประจำกรุงวอชิงตัน ระหว่างวันที่ ๒๙ มิถุนายน – ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

โดยเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ที่อาคารรัฐสภาสหรัฐฯ คณะพระสงฆ์ ๔ รูปที่เดินทางถึงก่อนนำโดยพระราชสุเมธาจารย์ (พระอาจารย์สุเมโธ) พร้อมด้วยพระอาจารย์ชยันโต พระอาจารย์อโศโกและพระอาจารย์โมเช่ ได้สนทนาธรรมและกล่าวถึงการเจริญสติและการทำสมาธิ โดยพระอาจารย์สุเมโธกล่าวถึงสังคมอเมริกันและสังคมตะวันตกที่เติบโตมาว่าพัฒนาอย่างมากด้านวัตถุและก้าวล้ำจนสามารถเดินทางไปอวกาศได้ แต่ในส่วนภายในจิตใจทั้งที่ใกล้ตัวที่สุดและควรทำความเข้าใจให้มากที่สุด สังคมตะวันตกกลับเข้าไม่ถึง และเมื่อพยายามเข้าถึงก็พบกับอุปสรรค จึงนับเป็นโอกาสที่การบรรยายธรรมจะทำให้ผู้ฟังเข้าถึงบางส่วนและนำกลับไปฝึกฝนและพัฒนาการตนต่อไป

พระอาจารย์สุเมโธกล่าวถึงการมีสติว่าเป็นการรู้เท่าทันความคิดและอยู่กับขณะปัจจุบัน การพะวงกับตนเองและปัจจัยรอบตัวมากทำให้ขาดสติและไหลตามไปกับความคิดวิตกนั้น นำมาซึ่งความทุกข์ไม่สิ้นสุด โดยเฉพาะในโลกปัจจุบันที่ทุกคนต่างพยายามไขว่คว้าครอบครองในสิ่งที่ตนไม่มี แต่การเจริญสติคือการสร้างความสุขจากการปล่อยวางในสิ่งที่ตนมี การเจริญสติจึงช่วยคลายความวิตกนั้นลงได้

ช่วงท้ายมีสมาชิกและคณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐสภานำโดยนายโทนี คาร์เดนาส (แคลิฟอร์เนีย)  นายทิม ไรอัน (โอไฮโอ) นายโทมัส ซูโอซซี (นิวยอร์ก) สนใจสอบถามประเด็นต่าง ๆ และพระอาจารย์ตอบด้วยความกระจ่างชัด และออท. พิศาล มาณวพัฒน์ ยังได้แนะนำผู้สนใจให้ศึกษาเพิ่มเติมผ่านสารคดีเรื่อง The Buddha comes to Sussex ของสถานีข่าวบีบีซีว่าด้วยการเดินทางของไปเผยแผ่พุทธศาสนาที่สหราชอาณาจักรของพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) และนำไปสู่การเผยแผ่และฝังรากลึกพระพุทธศาสนาสายปฏิบัติตามแนววัดป่าในโลกตะวันตกรวมทั้งที่สหรัฐฯ ด้วย

นอกจากที่รัฐสภาสหรัฐฯ แล้ว ยังมีกำหนดบรรยายธรรมที่ศูนย์ริพลีย์ของสถาบันสมิธโซเนียน ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน และที่มลรัฐแมริแลนด์ วันเสาร์ที่ ๑ กรกฎาคม และการบรรยายและปฏิบัติธรรมครั้งนี้เป็นโครงการหนึ่งของสถานทูตไทยในกรุงวอชิงตันที่ดำเนินอย่างต่อเนื่องจากปีที่แล้ว ที่ได้จัดการสนทนาธรรมในหัวข้อ “พระพุทธศาสนากับหนทางสู่สันติภาพและการยุติข้อขัดแย้ง” โดยพระเถระนักปฏิบัติสายหลวงพ่อชาที่ศูนย์เบิร์กลีย์เพื่อการศึกษาศาสนา สันติภาพและกิจการโลกแห่งมหาวิทยาลัยยอร์จทาว์นในกรุงวอชิงตัน เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ซึ่งครั้งนั้นพระอาจารย์ปสันโน เจ้าอาวาสวัดป่าอภัยคีรี มลรัฐแคลิฟอร์เนียร์ และพระอาจารย์ชยันโต เจ้าอาวาสวัดเชตวัน มลรัฐนิวแฮมเชียร์ มาร่วมสนทนาธรรมกับนักการศาสนา นักสันติวิธี ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการนับร้อยคนซึ่งล้วนมาจากสถาบันชั้นนำในกรุงวอชิงตันเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนทัศนะ มีความเข้าใจโลกตะวันตกและบรรยายเป็นภาษาอังกฤษทำให้เข้าถึงกลุ่มผู้เลื่อมใสศรัทธาและนักวิชาการชาวตะวันตกได้เข้าใจพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นสิ่งสูงส่งงดงามให้มีความรู้ ความเข้าใจและความซาบซึ้งในพุทธศาสนาและการปฏิบัติได้ดียิ่งขึ้น

เช่นกันในปีนี้ จึงเป็นอีกโอกาสหนึ่งที่สถานทูตไทยจะนำพระพุทธศาสนาซึ่งถือเป็นสิ่งประเสริฐที่ชาวไทยสามารถแบ่งปันให้แก่โลกตะวันตก และพระเถระผู้ใหญ่ชาวตะวันตกสายปฏิบัติตามแนววัดป่าของพระโพธิญาณเถระ (หลวงพ่อชา สุภัทโท) นำโดยพระราชสุเมธาจารย์ (สุเมโธ ภิกขุ) อดีตเจ้าอาวาสวัดอมราวดี สหราชอาณาจักร  พระอาจารย์วีรธัมโม เจ้าอาวาสวัดป่าติสรณะ ประเทศแคนาดา  พระโพธิญาณวิเทศ (พระอาจารย์ปสันโน) เจ้าอาวาสวัดป่าอภัยคีรี มลรัฐแคลิฟอร์เนีย  พระอาจารย์ชยันโต เจ้าอาวาสวัดเชตวัน มลรัฐนิวแฮมป์เชียร์ และพระอาจารย์โมเช่จากวัดรัตนวัน ประเทศไทย ซึ่งเป็นที่เลื่อมใสและสามารถบรรยายธรรมเป็นภาษาอังกฤษให้ชาวตะวันตกเข้าใจปรัชญาของความหลุดพ้นเป็นหลักดำเนินชีวิตของทุกสรรพชีวิตไม่เฉพาะแก่กลุ่มผู้นำทางความคิดและผู้กำหนดนโยบายในกรุงวอชิงตันเท่านั้น ดังเห็นได้จากกลุ่มผู้สนใจเข้ารับฟังการบรรยายและร่วมกันปฏิบัติสมาธิเจริญจิตภาวนากันจำนวนมาก

สำหรับผู้สนใจชาวไทยที่ประสงค์จะเข้าร่วมฟังการบรรยายธรรมยังสามารถเข้าร่วมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรม RRUUC เลขที่ ๖๓๐๑ ถนน River ในเขต Bethesda (MD ๒๐๘๑๗) มลรัฐแมริแลนด์ วันเสาร์ที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.