ประเทศไทยและสหรัฐฯ ร่วมกันจัดการหารือยุทธศาสตร์ครั้งที่ 6 เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างพันธมิตรและผลักดันความร่วมมือในทุกด้าน

เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2560 นางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้ร่วมกับนาง Susan Thornton รักษาการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ว่าด้วยกิจการเอเชียและแปซิฟิก เป็นประธานร่วมการหารือยุทธศาสตร์ไทย-สหรัฐฯ ครั้งที่ 6 ที่กรุงวอชิงตัน ดีซี

ทั้ง 2 ฝ่ายย้ำความสำคัญของความเป็นพันธมิตรระหว่างไทยกับสหรัฐฯ ต่อการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อรับมือกับความท้าทายต่อสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคและในระดับโลก

ไทยและสหรัฐฯ จะร่วมมือกันมากขึ้นในทุกเรื่องที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกัน ทั้งในด้านความร่วมมือทางทหาร ข่าวกรอง ความมั่นคงทางไซเบอร์ ความมั่นคงทางทะเล การต่อต้านการก่อการร้ายและแนวคิดหัวรุนแรง นอกจากนี้ ยังจะร่วมมือกันขยายการค้าการลงทุน 2 ฝ่าย เพื่อประโยชน์ของประชาชนของทั้ง 2 ประเทศ ทั้งนี้ ไทยและสหรัฐฯ จะประสานงานกันอย่างใกล้ชิดโดยมีการพบปะหารือกันในระดับสูงอย่างสม่ำเสมอ

ในการประชุมครั้งนี้ ฝ่ายไทยประกอบด้วยคณะผู้แทนระดับอาวุโสจากกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงกลาโหม และสภาความมั่นคงแห่งชาติ ส่วนฝ่ายสหรัฐฯ ประกอบด้วยคณะผู้แทนอาวุโสจากหลากหลายหน่วยงานทั้งกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงกลาโหม กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานผู้แทนการค้า และกระทรวงเกษตร

ข่าวสารนิเทศ : การหารือยุทธศาสตร์ไทย – สหรัฐอเมริกา ครั้งที่ ๖