เชิญชวนประชาชนชาวไทยเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตร

 

 

กำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคล
กับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม๒๕๖๐
และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และหน่วยงานราชการอันประกอบเป็นทีมประเทศไทย ตลอดจนสมาคม ชุมชนไทยและวัดไทยในพื้นที่กรุงวอชิงตันและปริมณฑลกำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยดำเนินการ ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

พิธีเจริญพระพุทธมนต์  ระหว่างเวลา ๑๘.๓๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ พระอุโบสถวัดญาณรังษี มลรัฐเวอร์จิเนียร์  (เลขที่ ๒๒๑๕๕ Glenn Drive, Sterling, VA ๒๐๑๖๔)
การแต่งกาย   ชาย-หญิง (ชุดสีดำล้วน)

วันศุกร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

พิธีทำบุญตักบาตร ระหว่างเวลา ๐๖.๓๐ – ๐๗.๓๐ น. ณ พระอุโบสถวัดไทยกรุงวอชิงตันดีซี มลรัฐแมริแลนด์  (เลขที่ ๑๓๔๔๐ Layhill Road, Silver Spring, MD ๒๐๙๐๖)
การแต่งกาย   ชาย : กางเกงดำเสื้อสีขาวนวล ติดโบว์ดำที่อกซ้าย
หญิง : ผ้าไทยหรือชุดสุภาพสีขาวนวล (กระโปรงดำได้)  และติดโบว์ดำที่อกซ้าย
*** ทั้งนี้ หากไม่มีสีขาวนวล ขอให้แต่งกายสีสุภาพ และติดโบว์ดำแสดงการไว้ทุกข์***

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน (เลขที่ ๑๐๒๔  Wisconsin Avenue, NW, Washington D.C. ๒๐๐๐๗)
การแต่งกาย  ชาย-หญิง (ชุดสุภาพไว้ทุกข์)

จึงขอเชิญชวนประชาชนคนไทยเข้าร่วมพิธีทั้ง ๓ โดยพร้อมเพรียงกัน สำหรับชุมชนชาวไทยที่อยู่มลรัฐอื่นๆ ขอให้ติดตามประกาศจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก  สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก  และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ในเขตพื้นที่มลรัฐที่ท่านพำนักอยู่