ดอกไม้จันทน์ดารารัตน์สัญลักษณ์ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ธ ผู้ทรงเป็นพลังแผ่นดิน ธ ทรงเป็นผู้ให้แก่พสกนิกรของพระองค์ตลอดกว่า ๗๐ ปี

 

บ่ายวันนี้ (๒๑ กรกฏาคม) ทีมประเทศไทย ณ กรุงวอชิงตันนำโดยคุณวัญจนา มาณวพัฒน์ ภรรยา ออท. พิศาล และ อท. ภัทราวรรณ เวชชศาสตร์ พร้อมด้วย อท. วนิดา กำเนิดเพ็ชร์ และ น.อ. ณัฐพล – นพวรรณ นิยมไทย ตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมใจกันประดิษฐ์ “ดอกไม้จันทน์ดารารัตน์สัญลักษณ์เทิดไท้ภูมิพลังแผ่นดิน ธ ทรงเป็นผู้ให้” และช่วยกันเตรียมวัสดุอุปกรณ์ไว้ร่วมกับจิตอาสาจากสมาคมชมรมและชุมชนไทยในพื้นที่ที่จะมาร่วมกันประดิษฐ์ในวันที่ ๔ และ ๙ สิงหาคม และขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยผู้มีจิตอาสาร่วมแรงร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ในแต่ละเขตพื้นที่ใกล้แหล่งพำนักของท่านได้เพื่อเตรียมไว้ใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ พร้อมกันทั่วสหรัฐอเมริกานะครับ

สำหรับดอกไม้จันทน์ดารารัตน์สัญลักษณ์ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ธ ผู้ทรงเป็นพลังแผ่นดินไทย นี้จัดประดิษฐ์ขึ้นจากวัสดุธรรมชาติย่อยสลายได้ ที่หาได้ในท้องถิ่นเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และร่วมสืบสานพระราชปณิธานและโครงการในพระราชดำริด้านดิน น้ำ และลมฟ้าอากาศ  โดยก้านเกสรดอกดารารัตน์ทำจากหญ้าพื้นเมืองแทนหญ้าแฝก หนึ่งในโครงการในพระราชดำริด้านการพัฒนาคุณภาพดินและลดการพังทลายของหน้าดิน กลีบดอกดารารัตน์ทั้ง ๖ แทนซองน้ำทั้ง ๖ ของกังหันน้ำชัยพัฒนา พระปรีชาสามารถด้านการประดิษฐ์และการประยุกต์เพื่อพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำ ส่วนละอองเกสรดอกดารารัตน์ทั้ง ๗ แทน ๗ ทศวรรษที่ทรงครองราชย์ ทำมาจากเกลือแป้งซึ่งเป็นสารหลักตั้งต้นที่สามารถดูดซับความชื้นได้ดีและใช้ในโครงการฝนหลวงเกิดเป็นน้ำและชีวิตที่ทรงพระราชทานด้วยความเป็นห่วงพสกนิกรของพระองค์ตลอดกว่า ๗๐ ปีในรัชกาล

ดารารัตน์ (Daffodil) เป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นที่ดีจากการสิ้นสุดฤดูหนาวและเริ่มเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิหรืออนาคตที่มั่งคั่ง หลายชาติหลายวัฒนธรรมต่างมีคติความเชื่อของดารารัตน์ที่ปรากฏจากสีสันสดใสอันแสนจะอบอุ่นแทนความหนาวเย็นและมืดครึ้มในฤดูหนาว ที่เวลส์ เชื่อกันว่า ใครได้พบเห็นดอกดารารัตน์แรกจะทำให้อีก ๑๒ เดือนที่เหลือเต็มไปด้วยความรุ่งเรือง ตำนานจีนกล่าวว่า ดอกดารารัตน์ที่บานช่วงปีใหม่จะนำมาซึ่งความโชคดีสู่ครอบครัว และหมายถึงความรื่นเริงและความสุขสำหรับชาวญี่ปุ่น เป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังของชาวฝรั่งเศส  ในสหรัฐอเมริกา ดอกดารารัตน์ใช้เป็นสัญลักษณ์ของสมาคมโรคมะเร็งเพื่อใช้แทนเป็นความหวังจากการรักษา เป็นดอกไม้ประจำเดือนมีนาคมและใช้แทนครบรอบ ๑๐ ปีของการแต่งงาน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โปรดและพระราชทานดอกดารารัตน์ให้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อครั้งยังทรงศึกษาและประทับอยู่ที่สมาพันธรัฐสวิส เพื่อสื่อถึงเกียรติยศ ความกล้าหาญ ความหวัง และการมีไมตรีจิตโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนและทรงเป็นผู้ให้แก่พสกนิกรของพระองค์อย่างไม่เคยย่อท้อ ดอกดารารัตน์ยังมีสีเหลืองทองอร่ามประจำรัชกาล และชื่อดอกดารารัตน์ก็มีความหมายลึกซึ้ง กล่าวคือ “ดารา” คือดวงดาวหรือสิ่งที่อยู่สูงสุด และ “รัตน์” หมายถึง แก้วหรือสิ่งที่มีค่า