แฝดสยามอินจัน ผู้บุกเบิกความสัมพันธ์ระดับประชาชนไทยมะกัน สู่ความสัมพันธ์สองร้อยปีที่รุดหน้าต่อเนื่อง

ผู้เข้าร่วมงานยืนถ่ายรูปภายในโบสถ์เฟริสต์แบพติสท์เฟลโลว์ชิพฮอลล์ที่จัดงานรวมญาติ

เมื่อวันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2560 ออท. พิศาล มาณวพัฒน์ พร้อมด้วย ทปษ. ภิเษก  ภาณุภัทรและคณะเจ้าหน้าที่จากสถานทูตไทยได้เดินทางไปเข้าร่วมงานวันรวมญาติผู้สืบเชื้อสายจากแฝดสยามอิน-จัน ครั้งที่ 28 ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีในวันเสาร์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคม ณ โบสถ์เฟริสต์แบพติสท์เฟลโลว์ชิพฮอลล์ เมืองเมาน์ทแอรี มลรัฐนอร์ธแคโรไลนา ซึ่งเป็นเมืองที่อินและจันใช้ชีวิตกว่า 30 ปี หลังสมรสกับชาวอเมริกันและมีบุตรรวมกัน 21 คน จนปัจจุบัน มีทายาทสืบสกุลบังเกอร์กว่า1,500 คน  และสถานทูตสนับสนุนวันรวมญาติดังกล่าวด้วยการจัดอาหารไทย นิทรรศการ หนังสือและสิ่งพิมพ์นำเที่ยวประเทศไทยและของที่ระลึกไทยๆ ให้ผู้เข้าร่วมงานซึ่งส่วนใหญ่เป็นทายาทรุ่นที่ 4 – 6 ประมาณ 300 คน และเช่นเดียวกับปีกลาย นายเดวิด โรว์  นายดีน บราว์น นายกและผู้ช่วยนายกเทศมนตรีเมืองเมาน์ทแอรี รวมทั้งชุมชนคนไทยทั้งจากในและนอกมลรัฐนอร์ธแคโรไลนา นำโดยคุณสุรพล สัจจวาณิชย์ นายกสมาคมคนไทยในนอร์ธแคโรไลนา ตลอดจนสื่อมวลชนท้องถิ่นสนใจรายงานข่าวและเข้าร่วมงานจำนวนมาก

ภาพในงานที่เต็มไปด้วยบรรยากาศกันเองและเป็นครอบครัว

ออท. พิศาลกล่าวย้ำความสำคัญของแฝดพี่น้องอินจันและความสัมพันธ์สองร้อยปีที่ลึกซึ้งแน่นแฟ้น โดยทายาทอินจันจะเป็นกำลังสำคัญ

ออท. พิศาล กล่าวในนามประเทศไทยถึงความสำคัญของอินและจันที่นำมาซึ่งการสานสัมพันธ์ในระดับประชาชน  เรื่องราวของอินกับจันเป็นเรื่องราวของความรัก ความอดทน ความฝันของชาวอเมริกันที่อยู่บนรากฐานของการทำงานหนักและความมีน้ำใจต่อกันและกัน ลูกหลานของอินจันจึงควรภูมิใจที่ได้เป็นกำลังสำคัญในการยึดโยงความสัมพันธ์ระดับประชาชนของประเทศทั้งสองไว้

ออท. ได้กล่าวว่า ภายหลังจากที่อินจันเดินทางมาถึงสหรัฐฯ เพียงสี่ปี ประธานาธิบดีแอนดรูว์แจ็คสันก็ได้ลงนามสนธิสัญญาไมตรีกับพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทำให้ไทยเป็นมิตรเก่าแก่ในเอเซียประเทศแรกๆ ที่มีสนธิสัญญากับสหรัฐฯ ต่อมาไทยและสหรัฐฯ ได้เป็นพันธมิตรด้านการทหาร มีความร่วมมือที่แน่นแฟ้นด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สาธารณสุข กองกำลังรักษาสันติภาพ การบรรเทาสาธารณภัยใกล้ไกล การปราบปรามยาเสพติด ค้ามนุษย์ การก่อการร้าย โดยสถานทูตสหรัฐฯ ที่กรุงเทพฯ ก็มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในบรรดาสถานทูตสหรัฐฯ ในต่างประเทศ และขณะนี้ ประธานาธิปดีทรัมป์ได้แสดงความปรารถนาอย่างชัดเจนที่จะกระชับความสัมพันธ์กับพันธมิตรเก่าแก่เช่นประเทศไทยให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

ออท. ยังได้กล่าวเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในฐานะที่ทรงพระราชสมภพในสหรัฐฯ และทรงมีบทบาทสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ไทย- สหรัฐฯ ให้แน่นแฟ้นมาจนถึงทุกวันนี้

อนึ่ง ก่อนเริ่มงาน คุณหมออุทัยวรรณ สุวรรณนพรัตน์ ได้อาสาแสดงการฟ้อนรำแบบไทยบนเวทีอย่างสวยงามพร้อมทีมงาน อาทิ คุณหมอจิราภา- ดร.โกวิทย์ สินธุเสก ดร.ไพริน สัจจวาณิชย์ คุณหมอสุธิพันธ์ เชอวี่ คุณยุพา มาร์ติน คุณเมย์ ฤกษ์รัตนพิพัฒน์ คุณชัยรงค์ รัตนเจริญ และคุณสุรพลได้เชิญชวนให้ทุกคนร่วมกันรำวงแบบไทยทำให้เกิดบรรยากาศที่ครึกครื้นสนุกสนานและเป็นไทยตั้งแต่ต้นงาน

ผู้เข้าร่วมงานร่วมรำวงแบบไทยอย่างสนุกสนาน รวมถึงนายเดวิท โรว์ นายกเทศมนตรีเมืองเมาท์แอรี (ภาพหน้าซ้ายมือ)

พญ อุทัยวรรณ สุวรรณนพรัตน์ อาสาขึ้นนำรำวงร่วมกับคุณแซค แบลคมอนบนเวที

ผู้เข้าร่วมงานฝึกรำวงในห้องจัดงาน

ปัจจุบัน สมาชิกเครือญาติหลักๆ หลายคนโดยเฉพาะสองพี่น้องคุณแซค แบลคมอนและคุณธันยา โจนส์กำลังผลักดันและหางบประมาณราว 1 ล้านเหรียญมาสนับสนุนการขยับขยายห้องชุดนิทรรศการประวัติอินจันซึ่งปัจจุบันอยู่ในอาคารเดียวกันกับพิพิธภัณฑ์แอนดี้ กริฟฟิธดารานักแสดงนำที่มีชื่อเสียงของสหรัฐฯ ซึ่งเกิดที่เมืองเมาท์แอรีและมีนักท่องเที่ยวมาชมปีละหลายหมื่นคนเป็นพิพิธภัณฑ์ในอีกอาคารแยกต่างหากที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากกัน และประสงค์จะหาแบบก่อสร้างหุ่นสัมฤทธิ์รูปเหมือนอินจันลักษณะคล้ายที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามของไทยมาประดิษฐานไว้หน้าพิพิธภัณฑ์หรือหน้าสถานที่สำคัญของเมืองเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและศึกษาประวัติอินจันและความเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ ที่ยาวนานไม่แพ้ชาติใดๆ และยังจะทำให้เมาท์แอรีเป็นอีกเมืองประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ ระดับประชาชนต่อประชาชนอย่างแท้จริง

ขอขอบคุณภาพบางส่วนจากคุณสุรพล สัจจวาณิชย์ นายกสมาคมไทยในนอร์ธแคโรไลนา

ออท. พิศาลกับทายาทคนสำคัญของฝ่ายอินจัน ไดแก่ เบตตี้ (เมม่า) แซค และเชอรี่ แบลคมอน อะเล็กซ์ ซิงค์ และธันยา โจนส์

ออท. พิศาล กับกลุ่มคนไทยในนอร์ธแคโรไลนา อาทิ คุณสุรพล – พญ. ไพริน สัจจวาณิชย์ พญ. อุทัยวรรณ สุวรรณนพรัตน์และทีมอาสารำวงได้แก่ คุณฤดีวรรณ สุขเกษม พญ. จิราภา – นพ. โกวิท สินธุเสก พญ. สุธิพันธ์ เชอวี่ คุณยุพา มาร์ติน คุณเมย์ ฤกษ์รัตนพิพัฒน์ และคุณชัยรงค์ รัตนเจริญ

นักท่องเที่ยวที่สนใจมาชมนิทรรศการอินจันภายในอาคารพิพิธภัณฑ์แอนดี้กริฟฟิธจำนวนมาก