เยาวชนไทย-อเมริกันรุ่นใหม่ใฝ่รู้โลกการเมืองและสร้างเครือข่ายกับรัฐสภาสหรัฐฯ

ทูตพิศาล มาณวพัฒน์ นายเกลนน์ เหล่า-กี (ที่สองจากซ้าย) นายฟลอยด์ โมริ (ที่สองจากขวา) และเยาวชนไทย-อเมริกันที่เข้าร่วมโครงการฯ

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560  ออท. พิศาล มาณวพัฒน์เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับเยาวชนไทยสัญชาติอเมริกัน 6 คน ที่เข้าร่วมโครงการ Thai-American National Internship Program ​(ทานิป) ประจำปี 2560 ของสถานทูตฯ เป็นเวลา 6 สัปดาห์จนเสร็จสิ้น เพื่อขอบคุณหน่วยงานภาครัฐและเอกชนสหรัฐฯ ที่สนับสนุนการฝึกงานของเยาวชนทั้ง 6 คนด้วยดีตลอดโครงการเยาวชนไทยทั้ง 6 คนที่เข้าร่วมโครงการฯ ในปีนี้ ซึ่งเป็นปีที่ 3 ประกอบด้วย น.ส. บาลิน เกิดอินทร์ จากมลรัฐฟลอริดา น.ส. มัญชรี ลาเมอร์ จากมลรัฐโคโลราโด น.ส. เอด้า ยะรังษี จากมลรัฐนิวยอร์ก

​​น.ส. ณัฐชา มุนาคะตะ จากมลรัฐเวอร์จิเนีย น.ส. ธวัลรัตน์ นำชัยทศพล จากมลรัฐฟลอริดา และนายปีเตอร์ วงศ์ไกรเวท จากมลรัฐนิวยอร์ก โดยทุกคนได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับโครงสร้างและกลไกการทำงานของระบบการเมืองสหรัฐฯ ในระดับประเทศทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนสหรัฐฯ ช่วงสัปดาห์แรก จากนั้นแต่ละคนได้แยกย้ายฝึกงานที่สำนักงานของสมาชิกรัฐสภาสหรัฐฯ เป็นเวลา 4 สัปดาห์ และปิดท้ายด้วยการฝึกงานที่ฝ่ายกงสุลของสถานทูตฯ เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ เพื่อให้มีประสบการณ์และเข้าใจถึงการทำงานบริการประชาชนไทยในสหรัฐฯ

งานเลี้ยงดังกล่าวจัดขึ้นที่สถานทูตฯ โดยมีทีมประเทศไทยในกรุงวอชิงตัน นายเกลนน์ เหล่า-กี ประธานองค์กรสหรัฐฯ-เอเชีย นายฟลอยด์ โมริ ประธานองค์กรชาวเอเชียแปซิฟิกสัญชาติอเมริกันเพื่อการศึกษาเกี่ยวกับรัฐสภาสหรัฐฯ  (Asian Pacific American Institute for Congressional Studies: APAICS) เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสมาชิกรัฐสภาและองค์กรที่สนับสนุนการฝึกงานของเยาวชนทั้ง 6 คน รวมกว่า 50 คนเข้าร่วม และในระหว่างงานเลี้ยง เยาวชนทั้ง 6 คนได้เล่าถึงความประทับใจที่ได้สัมผัสชีวิตการเมืองในวอชิงตันและประสบการณ์และเครือข่ายในแวดวงการเมืองสหรัฐฯ ที่ได้รับ จากนั้น ทูตพิศาลฯ ได้มอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีกับเยาวชนทุกคน รวมทั้งประกาศนียบัตรขอบคุณหน่วยงานสหรัฐฯ ที่สนับสนุนการดำเนินโครงการฯ ปิดท้ายด้วยการรับประทานอาหารไทย ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของผู้เข้าร่วมงานทุกคน ทั้งนี้ ทั้งนายเกลนน์ เหล่า-กี และนายฟลอยด์ โมริ ต่างพูดสนับสนุนโครงการทานิปว่าเป็นข้อริเริ่มที่ดีมากจากสถานทูตไทยและทำให้เยาวชนไทยอเมริกันที่มีศักยภาพได้รับประโยชน์และเข้าถึงแวดวงการเมืองสหรัฐฯ และนำกลับไปสร้างเครือข่ายในรัฐของตนได้และขอให้ฝ่ายไทยสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

โครงการทานิปเกิดขึ้นจากการริเริ่มของสถานทูตฯ เมื่อปี 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนไทย-อเมริกันอายุ 18-25 ปีมีโอกาสฝึกงานในสำนักงานของสมาชิกรัฐสภาสหรัฐฯ และหน่วยงานต่าง ๆ ในกรุงวอชิงตัน ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของพลังชุมชนไทยในสหรัฐฯ ที่จะสามารถปกป้องส่งเสริมผลประโยชน์ของชุมชนของตนหรือร่วมกับชุมชนเอเชียให้มีน้ำหนัก ด้วยการใช้ประโยชน์จากความเข้าใจโครงสร้างระบบการเมืองสหรัฐฯ ในกรุงวอชิงตัน โดยสถานทูตฯ ได้ร่วมมือกับองค์กรสหรัฐฯ-เอเชีย (US-Asia Institute) ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำที่มีเครือข่ายกว้างขวางกับรัฐสภา รวมทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชนสหรัฐฯ ในการดำเนินโครงการฯ

 

​ผู้แทนหน่วยราชการไทย ณ กรุงวอชิงตัน และหน่วยราชการสหรัฐฯ ที่สนับสนุนการฝึกอบรมของเยาวชนในโครงการฯ

ผู้แทนจากองค์กรสหรัฐฯ-เอเชีย และสำนักงานสมาชิกรัฐสภาสหรัฐฯ ที่สนับสนุนโครงการฯ

 

น.ส. มัญชรี ลาเมอร์ (คนกลาง) และ น.ส. ธวัลรัตน์ นำชัยทศพล (คนขวาสุด) และผู้แทนองค์กรสหรัฐฯ – เอเชีย

น.ส. ณัฐชา มุนาคะตะ (ที่สองจากซ้าย) กับผู้แทนจากองค์กรผู้นำชาวเอเชียแปซิฟิกสัญชาติอเมริกัน (Conference on Asian Pacific American Leadership)

 

ทูตพิศาล มาณวพัฒน์กล่าวเปิดงานเลี้ยง

 

บรรยากาศภายในงาน