ขอเชิญชวนจิตอาสาร่วมแรงร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์)

ประกาศพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในเขตกรุงวอชิงตันและปริมณฑล

 

ตามที่จะมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ จะมีการอัญเชิญพระบรมศพไปยังพระเมรุมาศและถวายพระเพลิงพระบรมศพ  และ ในสหรัฐอเมริกา สถานเอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทย สถานกงสุลใหญ่ และหน่วยงานราชการอันประกอบเป็นทีมประเทศไทย ตลอดจนสมาคม ชุมชนไทยและ วัดไทยที่มีความพร้อมในหลายพื้นที่ได้กำหนดจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์พร้อมกันทั่วสหรัฐอเมริกา ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ นั้น

 

สถานเอกอัครราชทูตและทีมประเทศไทย ณ กรุงวอชิงตันจะร่วมกับสมาคมและชมรมไทยเชิญชวนผู้มีจิตอาสาร่วมแรงร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ไว้ด้วย ดังนี้

ในวันศุกร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน
เลขที่ ๑๐๒๔  Wisconsin Avenue, NW, Washington D.C. ๒๐๐๐๗

ในวันพุธที่ ๙  สิงหาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ที่วัดไทยกรุงวอชิงตันดีซี มลรัฐแมริแลนด์
เลขที่ ๑๓๔๔๐ Layhill Road, Silver Spring, MD ๒๐๙๐๖

 

ทั้งนี้ นอกจากวันและเวลาข้างต้นแล้ว สมาคมชมรมและชุมชนไทยในแต่ละพื้นที่ยังได้ริเริ่มจัดกิจกรรมอาสา ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์กันหลายแห่ง บ้างก็จัดที่วัดไทยในพื้นที่ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์  จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวในแต่ละพื้นที่ได้ตามความสะดวก

ในโอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนประชาชนคนไทยเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ในเขตพื้นที่ที่ท่านพำนักอาศัยอยู่ และเข้าร่วมกิจกรรมอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์โดยพร้อมเพรียงกันต่อไป และฝากบอกต่อๆ กันไปให้ทั่วถึง สำหรับชุมชนชาวไทยที่อยู่มลรัฐอื่นๆ ขอให้ติดตามข่าวจากสถานกงสุลใหญ่ทั้งสามแห่งของไทยทั้งที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก  สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก  และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส