กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และหน่วยงานราชการอันประกอบเป็นทีมประเทศไทย ตลอดจนสมาคม ชุมชนไทยในพื้นที่กรุงวอชิงตันและปริมณฑลกำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ดังนี้

๑.    พิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีเจริญชัยมงคลคาถาถวายพระพรและกิจกรรมวันแม่

วันอาทิตย์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ พระอุโบสถวัดไทยกรุงวอชิงตันดีซี มลรัฐแมริแลนด์ (เลขที่ ๑๓๔๔๐ Layhill Road, Silver Spring, MD ๒๐๙๐๖)
การแต่งกาย   ชาย-หญิง ชุดผ้าไทยหรือชุดสุภาพสีฟ้าอ่อนหรือโทนสีอ่อน หรือชุดสูทสากล
(งดแต่งกายไว้ทุกข์ในช่วงเข้าร่วมพิธี)

๒.   การลงนามถวายพระพร

วันจันทร์ที่ ๗ – วันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐   ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.  ณ  อาคารที่ทำการฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน (เลขที่ ๒๓๐๐ Kalorama Road, NW, Washington, DC ๒๐๐๐๘)

วันเสาร์ที่ ๑๒ – วันจันทร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.  ณ  พระอุโบสถวัดไทยกรุงวอชิงตันดีซี มลรัฐแมริแลนด์ (เลขที่ ๑๓๔๔๐ Layhill Road, Silver Spring, MD ๒๐๙๐๖)

จึงขอเชิญชวนประชาชนคนไทยเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน สำหรับชุมชนชาวไทยที่อยู่มลรัฐอื่นๆ ขอให้ติดตามประกาศจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก  สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ในเขตพื้นที่มลรัฐที่ท่านพำนักอยู่