ออท นำทีมประเทศไทยและ ชุมชนไทยในเขตกรุงวอชิงตันและปริมณฑล รวมพลังทำบุญถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และวัดไทยดีซีจัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2560

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2560 ทีมประเทศไทยและชาวไทยในเขตกรุงวอชิงตัน และมลรัฐใกล้เคียงร่วมกันทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา  12 สิงหาคม 2560 ที่วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดีซี และวัดญาณรังษี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและจัดกิจกรรมวันแม่ประจำปี 2560

ณ วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดีซี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี) เป็นประธานสงฆ์ และ ออท. พิศาล มาณวพัฒน์ และนางวัญจนา มาณวพัฒน์ ภริยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และข้าราชการ หัวหน้าสำนักงานต่างและครอบครัวสมาคมชุมชนชาวไทยในกรุงวอชิงตัน ดีซีและมลรัฐใกล้เคียงเข้าร่วมกว่าร้อยคนได้ร่วมกันถวายพานพุ่มและดอกไม้ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถโดยความพร้อมเพรียงกัน

ผู้นำชุมชนไทย มี น.พ. กรีฑา – พ.ญ. จารุรพ อภิบุณโยภาส  น.พ. อรุณ – คุณสุมนา สวนศิลป์พงศ์ พ.ญ. พรพิไล บุญนำศิริกิจ น.พ. สุวัฒน์ – พ.ญ. ดวงเดือน ศิลปสุวรรณ นายวิชัย มะลิกุลและภริยา นายสมชัย บุนนาค ฯลฯ รวมทั้งนางภัทราวรรณ เวชชศาสตร์ อัครราชทูต พ.พิสิษฐ์ ลิขิตสุภิณ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก และภริยา น.ชัยยงค์ ขุนทา ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ และภริยา น.อ. กฤษฎา สุพิชญ์ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ และภริยา นางศศิพันธุ์ พรรณรายน์ อัครราชทูต (ฝ่ายเศรษฐกิจและการคลังและคู่สมรส นายประโยชน์ เพ็ญสุต อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์และภริยา นางสาววนิดา กำเนิดเพ็ชร์ อัครราชทูต (ฝ่ายเกษตร) นางนิพัทธา บรรจงลิขิตสาร อัครราชทูต(ฝ่ายการศึกษา)

ในช่วงเช้าเป็นการจัดงานพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในงานมีการกล่าวอาศิรวาทราชสดุดีเทิดพระเกียรติโดยตัวแทนครูอาสา มีผู้แทนสมาคมชุมชนไทย ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนร่วมกันถวายพานพุ่ม และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีร่วมกันอย่างกึกก้อง ตลอดจนทีมประเทศไทยและผู้แทนวัดไทย ผู้แทนชุมชนไทยร่วมกันถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ และมีการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลฯ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ มีการแสดงฟ้อนรำ และเล่นดนตรีของนักเรียนโรงเรียนวัดไทยกรุงวอชิงตัน เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยในต่างประเทศในวันแม่แห่งชาติ 2560

ในช่วงบ่ายมีกิจกรรมไหว้แม่ “แม่ลูกผูกผัน” ของโรงเรียนวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี.  และมีการแจกรางวัลคุณแม่อาวุโสดีเด่นประจำปี 2560 คือ คุณแม่ลาภิณี หาญฐา  เยาวชนไทยในต่างแดนยังมีโอกาสได้กราบคุณแม่และมอบดอกมะลิให้คุณแม่ และร้องเพลง “ค่าน้ำนม” และ “ใครหนอ” ร่วมกัน

การจัดงานพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลและกิจกรรมวันแม่ปีนี้ได้เห็นครอบครัวชาวไทยและชาวต่างประเทศร่วมงานจำนวนมาก ลูกหลานชาวไทยหลายคนได้มีโอกาสแสดงความกตัญญูกตเวทีกับคุณแม่ในโอกาสวันแม่แห่งชาติปีนี้และทำให้ซาบซึ้งและโชคดีนักหนาที่มีแม่เป็นคนไทย

 

ในวันเดียวกัน ชาวไทยและชาวอเมริกันยังร่วมกันจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล ฯ ณ วัดญาณรังษี มลรัฐเวอร์จิเนีย ในงานมีการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรและถวายปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ซึ่งท่านพระครูสิริธรรมวิเทศ (อุดม อุตฺตมสีโล) เจ้าอาวาส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นาวาเอกสุรพงษ์ เบ็ญจมาตร รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ และนางวิไลวรรณ เบ็ญจมาตร ภริยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีญาติโยมเข้าร่วมมากมาย เช่นคุณยรรยง – คุณศรัญยา กุลวัฒโน คุณสุนีย์ ทวิดี้ .พัฒนชัย รัตนทัศนีย์ นายทหารจัดหา (ทหารเรือและภริยา คุณภาณุภาคย์ พงศ์อติชาต อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษาและภริยา นายภาณุภัทร ชวนะนิกุล เลขานุการเอก นางรสริน มุ่งจิตธรรมมั่น เลขานุการโท และคู่สมรส  ร่วมงาน

ในช่วงบ่ายมีการแสดงพระธรรมเทศนา มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่ 5 ชูชก โดยมีคณะเจ้าภาพคือ คุณละเอียด บาว์เด้น คุณน้อย มาร์โก้ คุณเล็ก การ์โบ และ Mrs. Mookda Norrell มีการบรรเลงดนตรีไทยและขับร้องเพลงโดยคณะดนตรีไทยจากวัดญาณรังษีและคณะคุณบังเอิญแสดงตลอดงาน และคุณแม่ดีเด่นประจำปีนี้คือ คุณแม่มันทนี ดวงรัตน์ และ คุณแม่สายหยุด โต๊ะเอี่ยม นอกจากนี้ วัดญาณรังษี ยังได้มอบเกียรติบัตรให้กับผู้บำเพ็ญประโยชน์ให้กับทางวัดคือ ดร.วิเชียร และ อจ.นิตายา วงศ์ชัยพฤกษ์ ด้วย

สุดท้ายนี้ วัดญาณรังษีได้ฝากข้อคิดที่ดีในวันแม่แห่งชาติว่า “แม่ที่ดีต้องอนุเคราะห์บุตรธิดา ดังนี้ 1. ห้ามปรามจากความชั่ว2. ให้ตั้งอยู่ในความดี 3. ให้ศึกษาศิลปวิทยา 4. หาคู่ครองที่สมควรให้ 5. มอบทรัพย์สมบัติให้ในโอกาสอันสมควร เพื่อให้ลูกๆ ได้ระลึกถึงความดีของแม่และเห็นความสำคัญของวันแม่”

 

ภาพกิจกรรม ณ วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดีซี

ภาพกิจกรรม ณ วัดญาณรังษี มลรัฐเวอร์จิเนีย