กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และงานวันแม่ของวัดธรรมประทีป วอชิงตัน ดี.ซี.

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560 วัดธรรมประทีป กรุงวอขิงตัน ดี.ซี. ได้จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา และกิจกรรมวันแม่ประจำปี 2560

พระครูปิยะสีลาจารย์ เป็นประธานสงฆ์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์จากวัดธรรมประทีป วอชิงตัน ดี.ซี. วัดพุทธสามัคคีวนาราม ลุยเซียนา และวัดบอสตันพุทธวราราม และ ทพ.ประโยชน์ เพ็ญสุต อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) และนางสุมนา เพ็ญสุต ภริยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นายโอภาส ฉวีรักษ์ เลขานุการเอก และชุมชนไทยนำโดยคุณสยมพร สีวะรา คุณชิน ฉั่วตระกูล คุณเพ็ญแข-คุณจอห์น รีด พร้อมด้วยชาวไทยและชาวต่างชาติที่พาครอบครัวมาร่วมงานกันอย่างเนืองแน่นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลฯ

กิจกรรมในช่วงเช้าเป็นการถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  เริ่มต้นโดยการถวายพานพุ่มและดอกไม้ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ และรวมพลังร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีกันอย่างพร้อมเพรียง จากนั้นทุกคนได้ร่วมกันการทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลฯ และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ในงานมีการแสดงฟ้อนรำอันงดงามจากคณะนักเรียนรำไทยและวัฒนธรรมไทยของวัดธรรมประทีป วอชิงตัน ดี.ซี. และวัดญาณรังษี เวอร์จิเนีย ที่นำโดยครูแมว-วัชรี ไลเซอร์

ในช่วงบ่ายได้มีกิจกรรมงานวันแม่เพื่อรำลึกถึงพระคุณและเทิดทูนแม่ที่ได้อบรมเลี้ยงดูบุตรธิดา และมอบประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่นประจำปี 2560 ให้แก่ คุณแม่อนงค์ โตฤทธิ์ คุณแม่กรรณิกา ดาษหิรัญ คุณแม่สมหวัง บุตตะ และคุณแม่เพ็ญแข รีด ที่เป็นแม่ที่ให้ความรักความเอาใจใส่ลูกและบำเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวมทั้งวัดและชุมชนไทยอันเป็นนแบบอย่างที่ดีงามแก่ทุกคน การจัดงานในวันนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดีจากการสนับสนุนและร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งของชุมชนไทย กรรมการวัดธรรมประทีปฯ และผู้ที่อยู่เบื้องหลังทุกคน