พิธีมอบสัมฤทธิบัตรนักเรียนภาคฤดูร้อนวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. วันที่ 27 สิงหาคม 2560

เครดิตภาพ: facebook:Jittipong Sata (Kittiwangso)

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2560 โรงเรียนวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. จัดพิธีมอบสัมฤทธิบัตรแก่นักเรียน ภาคฤดูร้อน โดยนางนิพัทธา บรรจงลิขิตสาร อัครราชทูตฝ่ายการศึกษา เป็นผู้แทนสถานทูตฯ มอบสัมฤทธิบัตรให้กับเหล่านักเรียน 58 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กเล็กชาวไทยตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงระดับประถมต้น ที่อาศัยอยู่ในกรุงวอชิงตันและมลรัฐใกล้เคียง เพื่อเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทย เช่น ดนตรีและการฟ้อนรำ ภายใต้ การสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครอง ชุมชนไทย และคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยปีนี้ มีคณะครูอาสานำโดยคุณมนัญญา ลาหาญ ซึ่งเป็นครูใหญ่และครูประจำชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 2 คุณดลกนก หลำโต ครูประจำชั้นระดับชั้นอนุบาล (ครูมิ้นท์) คุณอนงค์พร นึกเร็ว ครูประจำชั้นระดับชั้นอนุบาล (ครูปุ๋ย) คุณภัทราพร เอี่ยมสอาด ครูประจำชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 1     (ครูโม) คุณศิริกาญจน์ จันทร์โสภา ครูประจำชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 1 (ครูเอี๊ยม) และคุณเยาวมาลย์ พูลกิจวัฒนา ครูประจำชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 3 (ครูทอรุ้ง)

ในโอกาสนี้ พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี) ได้มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกให้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์กวิสรา รัตนากร ผู้อำนวยการโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ และครูอาสาทั้ง 6 ท่าน ซึ่งได้ทุ่มเททั้งกำลังกายและกำลังใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้กับคณะนักเรียนอย่างเต็มที่ เต็มเวลา เต็มความรู้ และเต็มความสามารถ โดยคุณครูทั้ง 6 ท่านจะทยอยเดินทางกลับประเทศไทยในเดือนกันยายนและพฤศจิกายนกันแล้วหลังเสร็จสิ้นภารกิจการสอน
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น ปลาบปลื้มจากผู้มาเข้าร่วมงานและผู้ปกครอง เช่น คุณกร เทพนรรัตน์ ผู้ปกครองผู้ได้เล่าเหตุการณ์ความประทับใจว่าหลังจากได้พาลูกสองคนเข้าร่วมโครงการนี้ ได้รับรู้ถึงคววามสนุกสนานของลูกทั้งสองที่ถึงกับอยากขอหยุดโรงเรียนปกติซึ่งเปิดเทอมเร็วกว่าที่อื่นเพื่อมาเข้าร่วมเรียนในโรงเรียนภาคฤดูร้อนต่อไป และความปลาบปลื้มใจที่ได้ยินลูกทั้งสองได้     ซึมซับความเป็นไทยและเล่นร้องเพลงกันเป็นบทสวดรับศีล ทั้งนี้ ในช่วงท้ายของงาน คณะครูอาสา นักเรียนและผู้ปกครองได้ร่วมกันรับประทานอาหาร เช่น ไก่ทอดข้าวเหนียว ส้มตำ ข้าวเหนียวมูลสังขยา และชื่นชมการแสดงของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนภาคฤดูร้อน วัดไทยฯ ดี.ซี.อีกด้วย

ปัจจุบันมีวัดไทยในหลายมลรัฐเข้าร่วมโครงการจำนวน 12 วัด และมีแนวโน้มจะเพิ่มจำนวนขึ้นในอนาคต และเพื่อสานฝันและฝากความหวังไว้กับอนาคตเด็กไทยในสหรัฐฯ ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของพุทธศาสนิกชนที่ให้การสนับสนุน ส่งเสริมอุปถัมภ์บำรุงด้วยดีตลอดมา จนปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนหลาย สิบรุ่นหลายพันคนที่เกิดและเติบโตในสหรัฐฯ ได้รับความเป็นไทย รู้รักภาษาและวัฒนธรรมไทย และซึมซับกับประเพณีและคำสอนของพระพุทธศาสนา จนสามารถพูด อ่านและเขียนภาษาไทยกันได้

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน – รายงาน
(28 สิงหาคม 2560)