นวัตกรรมและวิทย์น่ารู้ ตอนที่ 16 : แผ่นโลหะลอยน้ำได้ (Unsinkable Metal)

ความฝันในการสร้างเรือที่ไม่มีวันจมมีอยู่ทุกยุคทุกสมัย ในปี ค.ศ. 1912 เรือไททานิก เป็นเรือเดินสมุทรที่ขึ้นชื่อว่า มีขนาดใหญ่ที่สุด มั่นคงแข็งแรงที่สุด แลdr-mana16หรูหราที่สุดในยุคนั้น จนได้รับการขนานนามว่า ‘เรือที่ไม่มีวันจม’ แต่ในการเดินทางครั้งแรกของเรือไททานิก เรือได้ชนกับภูเขาน้ำแข็งจนอับปางลง และมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,500 คน

ภายหลังการสำรวจตัวเรือหลังจากที่เรือจม พบว่ารูทะลุที่เกิดขึ้นจากการชนภูเขาน้ำแข็งนั้น ไม่ใช่สาเหตุสำคัญของการจม แต่เป็นเพราะแผ่นเหล็กของตัวเรือที่ทยอยกันฉีกขาด และทำให้น้ำทะเลไหลบ่าเข้าในตัวเรืออย่างรวดเร็ว ซึ่งที่จริงเรือไททานิกได้ออกแบบป้องกันไว้แล้ว โดยสร้างห้องเก็บน้ำไว้เป็นช่องๆ หากน้ำทะลักเข้ามาใน 4 ห้องด้านหน้า ก็จะไม่เป็นอะไร แต่รอยทะลุเกิดขึ้นในห้องที่ 5 เรือจึงต้องอับปางลง

ล่าสุด นักวิทยาศาสตร์ชาวรัสเซีย จากมหาวิทยาลัย Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University ได้ค้นพบเทคโนโลยีในการสร้างแผ่นโลหะ aluminium alloy ที่สามารถลอยน้ำได้ โดยการฉีดแก็สเข้าไปในกระบวนการหลอมละลาย ในขณะที่ aluminium alloy อยู่ในสภาพของเหลว ทำให้เกิดแผ่นโลหะที่มีรูพรุนอยู่ภายใน ทำให้ความหนาแน่นของแผ่นโลหะลดลง จนกระทั่งมีความหนาแน่นน้อยกว่าความหนาแน่นของน้ำ ทำให้แผ่นโลหะสามารถลอยน้ำได้ เมื่อนำแผ่นโลหะนี้ไปสร้างเรือ ทำให้เรือไม่มีทางจมน้ำ ถึงแม้ว่าเรือจะมีรูรั่วใหญ่แค่ไหนก็ตาม

เทคโนโลยีการสร้างแผ่นโลหะลอยน้ำนี้ ยังช่วยแก้ปัญหาในกรณีที่ต้องการใช้งานแผ่นโลหะที่มีความหนาน้อยกว่า 1 มิลลิเมตร แต่การพับงอหรือเชื่อมต่อแผ่นโลหะที่บางขนาดนี้ จะทำให้เกิดการเสียรูป และทำให้ความแข็งแรงน้อยลง เทคโนโลยีนี้สามารถเพิ่มความหนาของแผ่นโลหะ ทำให้สามารถพับงอหรือเชื่อมต่อแผ่นโลหะได้ โดยที่ไม่สูญเสียความแข็งแรง และมีน้ำหนักเท่าเดิม

ที่ประเทศญี่ปุ่นก็ได้พัฒนาเทคโนโลยีที่มีลักษณะคล้ายกัน แต่สามารถทำได้เพียงให้แผ่นโลหะมีรูพรุนทั่วทั้งแผ่น แต่นักวิทยาศาสตร์รัสเซียสามารถควบคุมการกระจายของรูพรุนได้ ทำให้มีรูพรุนเฉพาะในส่วนที่ต้องการได้ ทำให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายมากกว่า

ถึงแม้คำว่า ‘เรือที่ไม่มีวันจม’ ได้จางหายไปในประวัติศาสตร์ พร้อมกับการจมของเรือไททานิก แต่ความต้องการและความพยายามที่จะสร้างเรือที่ไม่มีวันจมยังมีอยู่เสมอ เพราะถ้าทำได้สำเร็จ ย่อมจะมีประโยชน์อย่างมากในหลายๆด้าน การเดินทางและการขนส่งทางเรือจะปลอดภัยขึ้นมาก และมีค่าใช้จ่ายในการประกันภัยลดลง นอกจากนั้นถ้าสามารถนำโลหะลอยน้ำได้นี้ไปใช้สร้างรถยนต์ได้ ก็จะทำให้รถยนต์มีความหนาและแข็งแรงมากขึ้น แต่น้ำหนักรถยนต์ไม่เพิ่มขึ้น และรถยนต์ก็จะไม่จมน้ำ เมื่อตกลงไปในน้ำ

ณัฐชนน อมรธำมรงค์

CIMAS/AOML, NOAA, FL

รูปภาพจาก https://phys.org/news/2017-07-technology-porous-aluminum.html