สตาร์ทอัพจากไทยแข่งขันในเวที Global Student Entrepreneurship Challenge ที่เวอร์จิเนีย


เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ทีม Prognitive จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT)   ได้เข้าร่วมเสนอไอเดียธุรกิจสตาร์ทอัพกับทีมจาก 13 ประเทศ ในการแข่งขัน Global Student Entrepreneurship Challenge ที่มลรัฐเวอร์จิเนีย ทีม Prognitive ประกอบด้วยนักศึกษาที่เพิ่งจบจาก KMUTT 3 คน เป็นทีมเดียวจากภูมิภาคเอเชียที่เข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว

ผู้ชนะการแข่งขันเป็นทีมจากชิลี อย่างไรก็ดี เวทีดังกล่าวนับเป็นการเปิดประสบการณ์ให้ทีมจากประเทศไทยได้เสนอไอเดียธุรกิจสตาร์ทอัพสู่ระดับสากล ทีมได้นำเสนอต่อคณะกรรมการการแข่งขันเกี่ยวกับ EVA แอปพลิเคชันช่วยตรวจสอบความผิดปรกติของโครโมโซมของทารกในครรภ์สำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และโรงพยาบาล

ก่อนที่จะเดินทางไปเวอร์จิเนียเพื่อแข่งขัน นางสาวนันทนัช อรุโณทยานันท์ ได้นำทีม Prognitive ประกอบด้วยนายปัถย์ เทียนทองดี นายธนัท ลัพธวรรณ์ และนายศิริเจตน์ ซิ้มสวัสดิ์ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตพิศาล มาณวพัฒน์ และอัครราชทูตภัทราวรรณ เวชชศาสตร์ ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน คณะได้เล่าถึงความเป็นมาไปจนถึงแนวทางในอนาคตเกี่ยวกับไอเดียสตาร์ทอัพดังกล่าวและแนะนำศูนย์ KMUTT Hatch ในฐานะแหล่งบ่มเพาะสตาร์ทอัพสำหรับนักศึกษาแห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นมากว่าหนึ่งปีแล้ว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้ส่งตัวแทนเข้าแข่งขันในรายการนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่สาม โดยเมื่อปี 2558 ได้รับรางวัลชนะเลิศสำหรับไอเดียอุปกรณ์สวมใส่ (wearable device) เพื่อช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางสายตา ทั้งนี้ VT KnowledgeWorks ผู้จัดงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ Virginia Tech Corporate Research Center อันมีชื่อเสียงทางด้านการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมือง Blacksburg มลรัฐเวอร์จิเนีย


Photo credit: VT KnowledgeWorks