ขยายเวลาลงทะเบียนโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2560

สถานทูตฯ ขอประชาสัมพันธ์การขยายเวลาร่วมลงทะเบียนโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธิถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ เพิ่มเติมถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ทุกวัน (ไม้เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 9:00-17:00น. โดยขอให้ทุกท่านที่สนใจมาลงทะเบียนด้วยตนเองพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ณ ฝ่ายกงสุล ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน 2300 Kalorama Rd. NW. Washington, D.C. 20008 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ (202)684-8493 กด 0 เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่

สำหรับประเภทงานจิตอาสา แบ่งเป็น 8 ประเภท ดังนี้
– งานดอกไม้จันทน์
– งานประชาสัมพันธ์
– งานโยธา
– งานขนส่งเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
– งานบริการประชาชน
– งานแพทย์
– งานรักษาความปลอดภัย
– งานจราจร
* บัตรประจำตัวผู้ลงทะเบียนจะแบ่งตามสีประเภทงาน ภาพบางส่วนของประชาชนไทย ที่เข้าร่วมลงทะเบียน

ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมลงทะเบียนระหว่างวันที่ 1-20 กันยายน 2560 ด้วยภาพบรรยากาศสวยๆ ค่ะ
สถานทูตฯ จะประสานงานตามเบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ที่ท่านลงทะเบียนไว้ เรื่องการรับบัตรประจำตัวจิตอาสาและสิ่งของพระราชทาน (หมวก เสื้อ ผ้าพันคอและปลอกแขน) ต่อไปค่ะ