งานวันสารทไทยวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

นายปิยวัฒน์ นัยโกวิท เลขานุการเอก/รองผู้อำนวยการ สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เข้าร่วมเป็นประธานภายในงานวันสารทไทยที่จัดขึ้น ณ วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.  ร่วมกับพุทธศาสนิกชน ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บุพการีชนที่ล่วงลับไปแล้ว พร้อมถวายสลากภัตผลไม้แด่พระสงฆ์ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา