พิธีทำบุญเนื่องในวันสารทไทย 24 กันยายน 2560 ณ วัดญาณรังษี

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2560 ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ น.อ. ชัยยงค์ ขุนทา ร.น. และคุณกัญญาภัค ขุนทา ภริยา เป็นผู้แทนเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันสารทไทย ณ วัดญาณรังษี เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว โดยมีพิธีทำบุญ
ตักบาตร และเทศน์มหาชาติ ซึ่งในงานนี้ยังมีการออกร้านจำหน่ายของที่ระลึก พร้อมทั้งมีการแสดงดนตรีให้แก่ประชาชนที่มาร่วมงานตลอดทั้งงาน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดเป็นประจำทุกปี

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน
25 กันยายน 2560 – รายงาน