นายกรัฐมนตรีรับมอบสำเนาข้อมติวุฒิสภาสหรัฐอเมริกา เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จากวุฒิสมาชิก ออร์ริน แฮทช์ ประธานที่ประชุมวุฒิสภาสหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 นายออริน แฮช วุฒิสภาชิกมลรัฐยูทาห์ ซึ่งเป็นวุฒิสมาชิกที่มีตำแหน่งอาวุโสสูงสุดในวุฒิสภา (President Pro Tempore of the U.S. Senate)  ได้มอบสำเนาข้อมติวุฒิสภาสหรัฐอเมริกา เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ให้แก่นายกรัฐมนตรีในระหว่างการเยือนสหรัฐฯ

ในการพบกันที่อาคารรัฐสภาสหรัฐฯ วุฒิสมาชิก แฮทซ์ได้กล่าวถึงมิตรภาพต่อประชาชนไทยและความเคารพอย่างสูงต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งเสด็จสวรรคตเมื่อเดือนตุลาคม 2559

นายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณวุฒิสมาชิก แฮทซ์ ในนามของประชาชนไทย สำหรับความเป็นผู้นำที่ผลักดันข้อมติดังกล่าวจนสำเร็จลุล่วงได้รับการรับรองโดยฉันทามติจากวุฒิสภาสหรัฐฯ เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งจากประชาชนไทยและได้ช่วยสร้างความรู้สึกที่ดีในหมู่ประชาชนไทยต่อมิตรชาวอเมริกัน

นายกรัฐมนตรียังได้ขอบคุณวุฒิสมาชิก คอรี่ การ์ดเนอร์ จากมลรัฐยูทาห์ และวุฒิสมาชิก ทอม คอตตัน จากมลรัฐอาร์คันซอ ที่เข้าร่วมในการหารือนี้ โดยวุฒิสมาชิกทั้งสองคนเป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนความเป็นพันธมิตรระหว่างไทยกับสหรัฐฯ อย่างเต็มที่มาโดยตลอด  อีกทั้งเข้าร่วมเป็นผู้ร่วมอุปถัมภ์ข้อมติของวุฒิสภาดังกล่าวด้วย