ประกาศกำหนดพิธีรับสิ่งของพระราชทานสำหรับจิตอาสาเฉพาะกิจฯ กลุ่มที่ 1

กำหนดพิธีรับสิ่งของพระราชทานสำหรับจิตอาสาเฉพาะกิจฯ กลุ่มที่ 1 สำหรับท่านที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 1-20 กันยายน 2560 ร่วมรับสิ่งของพระราชทาน ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 15.00 น ณ อาคารทำการฝ่ายกงสุล ถนนคาโลรามา ตามรายละเอียดดังแนบ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ (202)684-8493 กด 0 ในเวลาราชการ