ประกาศ เชิญชวนคนไทยร่วมบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 
 
ทีมประเทศไทย ณ กรุงวอชิงตันขอเชิญชวนคนไทยทุกหมู่เหล่าที่อาศัยในเขตกรุงวอชิงตันและมลรัฐใกล้เคียง ร่วมบำเพ็ญกุศลในโอกาสครบ ๑ ปีของการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรในวันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. (พร้อมกันเวลา ๐๙.๔๕ น.) ณ อุโบสถวัดไทยกรุงวอชิงตันดีซี มลรัฐแมริแลนด์ (เลขที่ ๑๓๔๔๐ Layhill Rd, Silver Spring, MD ๒๐๙๐๖) เพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล
 
กำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศล
๐๙.๔๕ น.
– ผู้เข้าร่วมพิธีพร้อมกันภายในอุโบสถวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
๑๐.๐๐ น.
– พิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเครื่องบูชาทองน้อย
– กราบถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์
– การอาราธนาศีลและพระสงฆ์ให้ศีลและการอาราธนาพระปริตร
– การทอดผ้าบังสุกุลและการถวายเครื่องไทยธรรม
– พระสงฆ์อนุโมทนา และพิธีกรวดน้ำ – รับพร
– กราบพระรัตนตรัย พระสงฆ์ และกราบถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์
๑๑.๐๐ น.
– ถวายภัตตาหารเพล (ณ บริเวณชั้นล่างของอุโบสถ)
– สถานเอกอัครราชทูตเป็นผู้จัดถวายและเชิญชวนชุมชนชาวไทยนำอาหารมาร่วมตามอัธยาศัย
๑๑.๓๐ น.
– ผู้เข้าร่วมพิธีรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
การแต่งกาย : ชุดสากล/ชุดสุภาพ/ชุดไทยหรือผ้าสีดำไว้ทุกข์