กิจกรรมอาสาร่วมแรงร่วมใจปลูกต้นดารารัตน์ (Daffodil) และแม็คโนเลีย (Magnolia) ในวันอาทิตย์ที่ ๑๕ ตุลาคม ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.

Photo credit : https://pantip.com/topic/33390869

ขอเชิญชวนคนไทยในเขตกรุงวอชิงตันและมลรัฐใกล้เคียงร่วมกับสมาคมและชมรมไทย
ร่วมกิจกรรมอาสาปลูกต้นดารารัตน์ (
Daffodil) จำนวน ๒,๐๐๐  ต้น และต้นแม็คโนเลียโดยรอบวัดไทยกรุงวอชิงตันดีซี
เพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและในโอกาสครบ ๑ ปีของการเสด็จสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ในวันอาทิตย์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น.
ณ บริเวณโดยรอบวัดไทยกรุงวอชิงตันดีซี มลรัฐแมริแลนด์
เลขที่ ๑๓๔๔๐ Layhill Rd, Silver Spring, MD
๒๐๙๐๖
(โดยคณะผู้จัดจะจัดเตรียมต้นดารารัตน์และอุปกรณ์สำหรับการปลูกเตรียมไว้ให้จำนวนหนึ่งและหากท่านมีเสียมขุดปลูกต้นดารารัตน์ก็ขอให้เตรียมกันมาจากบ้านด้วย)

You are invited to join as volunteer to help us plant 2,000 daffodils and a magnolia
at Wat Thai Washington DC on October 15, 2017, between 4 – 6 pm.
This volunteer activity is in remembrance of His Majesty King Bhumibol’s
boundless and gracious kindness and in conjunction with his passing last October.

ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา อาสาสมัครจากชุมชนไทยในเขตปริมณฑลกรุงวอชิงตันได้ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เป็นดอกดารารัตน์จำนวนกว่า ๒,๐๐๐ ช่อเพื่อเป็นสัญลักษณ์สืบสานพระราชปณิธานและโครงการในพระราชดำริด้านดิน น้ำและลมฟ้าอากาศ ซึ่งสีเหลืองจากดารารัตน์ยังเป็นสีประจำรัชกาลและแสดงถึงความรุ่งโรจน์เฉกเช่นแดนสุวรรณภูมิที่ทรงฟูมฟักทะนุถนอมและดูแลพสกนิกรของพระองค์ด้วยดีตลอดกว่า ๗๐ ปี ที่ทรงครองราชย์ และดอกไม้จันทน์ดารารัตน์นี้จะใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ซึ่งจะจัดขึ้นที่วัดไทยกรุงวอชิงตันในวันที่ ๒๖ ตุลาคม เพื่อร่วมส่งเสด็จฯ สู่สวรรคาลัยเป็นครั้งสุดท้าย

The daffodil or “Dararat” in Thai was His Majesty King Bhumibol’s favorite flower and often presented to Her Majesty Queen Sirikit during their stay in Switzerland. Daffodil or Dararat is offered to loved ones as a symbol of honor, bravery and hope. Dara means star while Rat is a precious gem.  In past months, the Thai community in DC area intricately made  over 2,000 Dararat cremation flowers as a symbol of their unconditional love towards His Majesty and in remembering his seven-decade long reign and uncountable contributions. The Dararat cremation flowers will be offered to their beloved King during the cremation ceremony to be held at Wat Thai DC on October 26, allowing the Thai community to pay a final tribute to His Majesty King Bhumibol.