พิธีปฐมกฐิน ณ วัดป่าเชตวัน เมืองเทมเพิล มลรัฐนิวแฮมป์เชียร์

วัดป่าเชตวัน เมืองเทมเพิล (Temple Forest Monastery) มลรัฐนิวแฮมป์เชียร์ ได้จัดพิธีทอดกฐินสามัคคีขึ้นเป็นครั้งแรก นับตั้งแต่ก่อตั้งวัดขึ้นเมื่อปี 2558 นำโดยคุณสุรภีร์ โรจนวงศ์ ประธานกลุ่มบริษัทในเครือเกษร พร้อมด้วยเหล่าผู้มีจิตศรัทธาในเจ้าอาวาส พระอาจารย์ชยันโตภิกขุ พระสายวัดป่าชาวอเมริกันสายปฏิบัติศิษย์หลวงปู่ชา สุภทฺโท วัดหนองป่าพง ได้เดินทางมาทั้งจากประเทศไทยและเมืองใกล้เคียงกว่า 200 คน รวมทั้งทูตพิศาลและคุณวัญจนา มาณวพัฒน์ เพื่อร่วมพิธีมงคลสำคัญครั้งนี้
ในโอกาสนี้ พระโพธิญาณวิเทศ หรือพระอาจารย์ปสันโนภิกขุ เจ้าอาวาสวัดป่าอภัยคีรี ซานฟรานซิสโก มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งเป็นพระวัดป่าอาวุโสสายปฏิบัติศิษย์หลวงปู่ชา สุภทฺโท เช่นเดียวกับท่านชยันโตภิกขุ พระอาจารย์สุวิชาโน พระสงฆ์ไทยจากแคนาดา ได้มาร่วมในพิธีครั้งนี้ด้วยเช่นกัน
ก่อนเดินทางกลับกรุงวอชิงตัน ทูตพิศาลและคุณวัญจนาฯ ได้ไปชมผลงานหินสลักโดยคนไทยเพื่อเป็นอนุสรณ์ถาวรในโอกาสถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 26 ตุลาคม 2560 ภายในบริเวณวัดด้วย
สถานทูตไทยประจำกรุงวอชิงตัน เคยนิมนต์พระโพธิญาณวิเทศและพระอาจารย์ชยันโตภิกขุ มาร่วมสนทนาธรรมกับนักการศาสนา นักสันติวิธี ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการนับร้อยคนซึ่งล้วนมาจากสถาบันชั้นนำในกรุงวอชิงตันเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนทัศนะ มีความเข้าใจโลกตะวันตกและบรรยายเป็นภาษาอังกฤษทำให้เข้าถึงกลุ่มผู้เลื่อมใสศรัทธาและนักวิชาการชาวตะวันตกได้เข้าใจพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นสิ่งสูงส่งงดงามให้มีความรู้ ความเข้าใจและความซาบซึ้งในพุทธศาสนาและการปฏิบัติได้ดียิ่งขึ้น
ท่านที่มีจิตศรัทธาจะบริจาคเงินหรือทรัพย์สินสิ่งของให้กับวัดป่าเชตวัน สามารถตรวจสอบวิธีการบริจาคได้จากเว็บไซต์ www.forestmonastery.org ซึ่งวัดป่าเชตวันได้มอบหมายให้มูลนิธิ Jeta Grove Foundation ดูแลด้านการเงินและรับบริจาคแทนวัดและคณะสงฆ์ เนื่องจากพระสายปฏิบัติจะไม่ข้องเกี่ยวกับการเงินใดๆ และรายการสิ่งของที่รับบริจาคที่แสดงในเว็บไซต์จะมีการปรับปรุงเป็นระยะเพื่อให้ผู้บริจาคทราบว่า สิ่งของใดที่มีเกินความต้องการแล้ว สิ่งของใดที่ยังขาดแคลน เพื่อให้สมประโยชน์ทั้งฝ่ายผู้บริจาคและฝ่ายวัด