ประกาศ พิธีถวายดอกไม้จันทน์ในเขตกรุงวอชิงตันและปริมณฑล

ตามที่จะมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ จะมีการอัญเชิญพระบรมศพไปยังพระเมรุมาศและถวายพระเพลิงพระบรมศพ และในสหรัฐอเมริกา สถานเอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทย สถานกงสุลใหญ่ และหน่วยงานราชการอันประกอบเป็นทีมประเทศไทย ตลอดจนสมาคม ชุมชนไทยและวัดไทยในหลายพื้นที่ได้กำหนดจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์พร้อมกันทั่วสหรัฐอเมริกา ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ นั้น

กำหนดการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในเขตกรุงวอชิงตันและปริมณฑล

เพื่อเปิดโอกาสให้พสกนิกรชาวไทยทั้งใกล้และไกลจากกรุงวอชิงตันและมิตรสหายชาวต่างประเทศที่มีความรักเทิดทูนในล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๙ สามารถถวายดอกไม้จันทน์ได้ตั้งแต่เช้าตรู่ตามเวลาพระราชพิธีฯ ในประเทศไทยจนถึงช่วงเย็น (สะดวกช่วงไหนก็ขอให้มาร่วมได้ในช่วงนั้น) และขอให้บอกต่อ ๆ กันเพื่อเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน โดยสถานเอกอัครราชทูตและหน่วยงานราชการอันประกอบเป็นทีมประเทศไทย ณ กรุงวอชิงตัน และวัดไทยในพื้นที่ ได้แก่ วัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีและวัดธรรมประทีป ในเขตมลรัฐแมริแลนด์ วัดญาณรังสี วัดป่าเทสรังสี วัดป่านานาชาติและวัดป่าสันติธรรม ในเขตมลรัฐเวอร์จิเนีย ได้รวมน้ำใจเป็นหนึ่งร่วมกันจัดพิธี

 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๕.๓๐ – ๑๘.๐๐ น.
ณ  อุโบสถวัดไทยกรุงวอชิงตันดีซี มลรัฐแมริแลนด์
เลขที่ ๑๓๔๔๐ Layhill Road, Silver Spring, MD ๒๐๙๐๖

เวลา  ๐๕.๓๐ น. พิธีสงฆ์
เวลา  ๐๖.๓๐ น. เป็นต้นไป เริ่มพิธีถวายดอกไม้จันทน์ (ตรงตามเวลาในประเทศไทย)
(จะมีดอกไม้จันทน์เตรียมไว้ให้ผู้เข้าร่วมพิธีและเปิดให้ถวายดอกไม้จันทน์ได้ถึงเวลา ๑๘.๐๐ น.)
เวลา  ๑๘.๐๐ น. เสร็จพิธีถวายดอกไม้จันทน์

การแต่งกาย

ข้าราชการ เครื่องแบบเต็มยศประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ไว้ทุกข์ / เครื่องแบบเต็มยศ ไว้ทุกข์ /
เครื่องแบบจิตอาสาเฉพาะกิจฯ หรือชุดสุภาพสีดำล้วน
คู่สมรส ชุดไทยจิตรลดา / ชุดไทยอัมรินทร์ ไว้ทุกข์
ประชาชนทั่วไป เครื่องแบบจิตอาสาเฉพาะกิจฯ หรือชุดสุภาพสีดำล้วน

อนึ่ง สำหรับการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์และกิจกรรมอาสาในเขตพื้นที่อื่นๆ  โดยที่วัดไทยและชุมชนไทยหลายสิบแห่งทั่วสหรัฐอเมริกาได้ร่วมกันจัดพิธีดังกล่าวเช่นกัน จึงขอให้ท่านติดตามประกาศจากเว็บไซต์ของสถานกงสุลใหญ่ของไทยที่นิวยอร์ก ชิคาโกและลอสแอนเอลิส หรือวัดไทยในเขตชุมชนในเขตมลรัฐที่ท่านพำนักอยู่และเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันต่อไป  รายชื่อวัดไทยในสหรัฐอเมริกาที่ร่วมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์

 

ดอกไม้จันทน์

จิตอาสาจากชุมชนไทยและวัดไทยในพื้นที่โดยรอบกรุงวอชิงตันได้ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ไว้สำหรับผู้เข้าร่วมพิธีทุกท่านประมาณ ๒,๐๐๐ ช่อ

อาหารและเครื่องดื่ม

ขอเชิญชวนชุมชนไทยร่วมกันเตรียมอาหารและเครื่องดื่มสำหรับการถวายเพลและที่จะนำมารับประทานร่วมกัน โดยขอความกรุณาจัดเตรียมเป็นอาหารกล่องแยกเป็นชุด ๆ เพื่อสะดวกในการแจกจ่ายและรับประทาน (โปรดแจ้งโดยระบุชนิดอาหารหรือเครื่องดื่ม จำนวนและเวลาที่จะนำอาหารหรือเครื่องดื่มมาส่งที่จุดรับบริการในงานได้ล่วงหน้าได้ที่ https://goo.gl/forms/6FjuuMmO78GxLYmB2) และติดต่อสอบถามหรือแสดงความประสงค์จะจัดนำอาหารหรือเครื่องดื่มหรือนัดหมายเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน โทร. ๒๐๒- ๖๘๔-๘๔๙๓ กด ๐ (เวลาทำการ) หรืออีเมล์ consularpr@thaiembdc.org ทั้งนี้ สมาคมหรือชมรมใดสนใจใช้วัตถุดิบปรุงอาหารไทย อาทิ ข้าวสาร น้ำกะทิและซอสปรุงรสต่างๆ เกรดชั้นเยี่ยมของทางบริษัทอีสท์แลนด์โปรดติดต่อขอรับได้ที่วัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีตั้งแต่วันที่ ๒๐ ตุลาคม เป็นต้นไป

การจอดรถ

โดยที่พื้นที่โดยรอบวัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีเป็นสถานที่ประกอบพิธีจึงมีที่จอดรถจำกัดและสงวนไว้เป็นที่จอดรถสำหรับคณะพระภิกษุสงฆ์และผู้พิการหรือทุพพลภาพ จึงขอแนะนำให้นัดหมายกันล่วงหน้าเพื่อเดินทางเป็นหมู่คณะแทน และขอให้งดจอดรถในทุกกรณีที่เขตโรงเรียน Barrie ด้านข้างติดกับวัดไทยดีซีตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่จนถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. และให้นำรถไปจอดได้ที่สวนสาธารณะและที่จอดรถสถานีรถไฟใต้ดิน ๒ แห่ง  โดยจะมีอาสาสมัครจัดรถรับส่งฟรีจากลานจอดรถดังกล่าวกับวัดไทยดีซี ระหว่างเวลา ๐๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. (อาสาสมัครจะติดป้ายบอกเส้นทางชัดเจนไว้หน้ารถ) และ ดังนี้

จุดจอดรถและระยะห่างจากวัดไทย (ไมล์)

จุดจอดรถ ที่อยู่ จอดรถได้ (คัน) ห่างจากวัดไทย (ไมล์)
Glenfield Local Park ๑๒๘๐๐ Layhill Rd,
Silver Spring, MD ๒๐๙๐๖

๖๐ ๑.๐ ไมล์ (เดิน ๑๕ นาที)
Glenmont Metro Station
(มีค่าจอด)
๑๒๕๐๑ Georgia Ave,
Silver Spring, MD
๒๐๙๐๖
๑๐๐+ ๑.๕ ไมล์ (เดิน ๒๕ นาที)

 

PDF file

กิจกรรมจิตอาสา

มีหลายกิจกรรมให้เลือกตามความถนัดและช่วงเวลาที่ท่านสะดวก โปรดเลือกกิจกรรมจิตอาสาด้วยตนเอง (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 กิจกรรม) ผ่านระบบได้ที่ลิงค์ https://goo.gl/forms/6FjuuMmO78GxLYmB2

 

ทั้งนี้ กิจกรรมอาสาสำหรับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ที่วัดไทยกรุงวอชิงตันดีซี มีดังนี้

1 )   กิจกรรมปลูกต้นดารารัตน์และแม็คโนเลีย วันที่ ๑๕ ตุลาคม ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.
2 )   กิจกรรมจัดเตรียมอาคารสถานที่ประกอบพิธี วันที่ ๒๔ ตุลาคม ระหว่างเวลา ๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
3 )   กิจกรรมในวันประกอบพิธี วันที่ ๒๖ ตุลาคม ระหว่างเวลา ๐๕.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. (หรือช่วงใดช่วงหนึ่ง) ได้แก่

 • งานถวายดอกไม้จันทน์ (ผู้เชิญพาน/แจกดอกไม้จันทน์/เปลี่ยนพานดอกไม้จันทน์) (๔ ชุดๆ ละ ๑๐ คน)
 • ดูแลนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและประจำโต๊ะประชาสัมพันธ์ (๔ ชุดๆ ละ ๒ คน)
 • บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว (๔ ชุดๆ อย่างละ ๒ – ๔ คน)
 • หน่วยแพทย์อาสา (๔ ชุดๆ ละ ๑ – ๒ คน)
 • ดูแลคณะสงฆ์ (อาสาสมัครชาย ๕ คน)
 • บริการอาหาร (รับและจัดเตรียมอาหารถวายพระสงฆ์และของฆราวาส) (๒ ชุดๆ ละ ๑๐ คน)
 • บริการเครื่องดื่ม (บริการและจัดเตรียมซุ้มเครื่องดื่มร้อน/เย็น (๔ ชุดๆ ละ ๕ คน)
 • บริการรถรับส่งระหว่างที่จอดรถ ๒ แห่งและวัดไทยดีซี
 • ประสานการเดินรถรับส่งที่บริเวณจุดจอดรถ
 • ต้อนรับ อำนวยความสะดวกผู้สัญจรที่บริเวณเสาธงวัดไทยดีซี (๔ ชุดๆ ละ ๒ คน)
 • ดูแลความเรียบร้อยและความสะอาดสถานที่ (โต๊ะเก้าอี้ ซุ้มอาหาร ห้องน้ำและขยะ) (๔ ชุดๆ ละ ๔ คน) และเก็บกวาดอาคารสถานที่กลับคืนสภาพหลังเสร็จพิธี (จำนวน ๒๐ คน ระหว่าง ๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.)

ระหว่างเวลาปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละชุดโดยประมาณ ดังนี้

ชุดที่ ๑  ระหว่างเวลา ๐๕.๐๐  – ๐๙.๐๐ น.
ชุดที่ ๒  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐  – ๑๓.๐๐ น.
ชุดที่ ๓  ระหว่างเวลา ๑๒.๓๐  – ๑๖.๐๐ น.
ชุดที่ ๔  ระหว่างเวลา ๑๕.๓๐  – ๑๙.๐๐ น.

อ่านประกาศ PDF file