พิธีรับสิ่งของพระราชทานสำหรับจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้จัดพิธีรับสิ่งของพระราชทานสำหรับจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่สมัครเข้าร่วมโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ระหว่างวันที่ 21-30 กันยายน 2560 (รอบที่ 2) ณ อาคารที่ทำการฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนายพิศาล มาณวพัฒน์ เอกอัครราชทูต เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการและประชาชนที่เป็นจิตอาสาเข้ารับสิ่งของพระราชทาน จำนวน 14 คน ทั้งจากกรุงวอชิงตัน และมลรัฐใกล้เคียง