พสกนิกรไทยหลายหมื่นคนเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์พร้อมกันในหลายสิบแห่งทั่วสหรัฐฯ

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ชุมชนไทยและวัดไทย 58 แห่งในหลายสิบมลรัฐจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์โดยมีพสกนิกรไทยเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงหลายหมื่นคนโดยที่เขตกรุงวอชิงตันได้เน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและเปิดโอกาสให้พสกนิกรชาวไทยทั้งใกล้และไกลจากกรุงวอชิงตันและมิตรสหายชาวต่างประเทศสามารถถวายดอกไม้จันทน์ได้ตั้งแต่เช้าตรู่ตรงตามเวลาพระราชพิธีฯ ในประเทศไทยจนถึงช่วงเย็น โดยร่วมกับชุมชนไทยและวัดไทยในพื้นที่ ได้แก่ วัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีและวัดธรรมประทีป มลรัฐแมริแลนด์  วัดญาณรังษี วัดป่าเทสรังสี วัดป่านานาชาติและวัดป่าสันติธรรม มลรัฐเวอร์จิเนีย และมีผู้เข้าร่วมพิธีประมาณ 1,900 คน ส่วนใหญ่เข้าร่วมพิธีเป็นครอบครัวและมาพร้อมบุคคลอันเป็นที่รัก โดยมีเด็กและเยาวชน รวมทั้งมิตรประเทศไทยเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

พลังสามัคคีของชุมชนไทยที่ต่างร่วมใจกันจัดเตรียมอาคารสถานที่ ร่วมกิจกรรมที่ชุมชนไทยและส่วนราชการริเริ่มจัด อาทิ กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์และงานสาธารณกุศล และกิจกรรมปลูกต้นไม้รำลึก เป็นต้น นอกจากนี้ สมาคมไทย อาทิ สมาคมไทยชาวเหนือ สมาคมไทยอีสาน สมาคมไทยชาวปักษ์ใต้ สมาคมไทยไหหลำ สมาคมฌาปนกิจ สมาคมไทยอาสา สมาคมไทย ณ อเมริกา สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ สมาคมแพทย์ไทยในอเมริกา(สาขาตะวันออกเฉียงเหนือ) สมาคมกอล์ฟไทยวอชิงตันดีซีสมาคมกอล์ฟไทยบัลติมอร์ สมาคมไทย-ดีซี ฟอรั่ม ชมรมรวมน้ำใจ กลุ่มพลังบุญวอชิงตันดีซี เป็นต้น

ขอขอบคุณภาพจาก Mr. Anocha Yimsiriwattana Mr. Ruangrote Amaralikit and Mr. Raak silprasert and Mrs. Anchalee Dulayathitikul