สถานทูตต้อนรับอดีตอาสาสมัคร Peace Corps สหรัฐฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในไทยรุ่นปี 2508-2510


เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ที่ปรึกษาฐานิดา เมนะเศวต ต้อนรับคณะผู้แทนอดีตอาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา (Peace Corps) รุ่นที่ 12 ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทยเมื่อปี 2508 – 2510 และคู่สมรสจำนวน 18 คนในโอกาสการรวมรุ่นที่กรุงวอชิงตัน

ผู้แทนอดีตอาสาสมัคร Peace Corps กล่าวเป็นภาษาไทยแสดงความอาลัยต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของประชาชนชาวไทย เนื่องจากทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย โดยทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชนตลอด 70 ปีแห่งการครองราชย์

คณะอดีตอาสาสมัคร Peace Corps ยังเล่าถึงประสบการณ์เมื่อครั้งปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดต่าง ๆ ได้แก่ ตาก นครสวรรค์ เลย กรุงเทพฯ นราธิวาส ปัตตานี สตูล ยะลา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อุดรธานี กาฬสินธุ์ หนองคาย สกลนคร นครพนม และร้อยเอ็ด

ที่ปรึกษาฐานิดาฯ แจ้งให้คณะทราบถึงการจัดพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ที่กรุงเทพฯ กรุงวอชิงตัน และวัดไทยในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก โดยมีประชาชนและมิตรชาวต่างประเทศจำนวนมากร่วมถวายดอกไม้จันทน์ นอกจากนี้ ยังพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ ซึ่งมีมายาวนานกว่า 184 ปี และฉายวิดีโอประมวลภาพเหตุการณ์การเยือนสหรัฐฯ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อปี 2503 และ 2510 ซึ่งเป็นที่ประทับใจแก่คณะ เนื่องจากอยู่ในช่วงชีวิตสมัยหนุ่มสาวของตน รวมทั้งการเยือนประเทศไทยของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ ด้วย

ภายหลังกลับจากปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนในประเทศไทยเมื่อปี 2510 อาสาสมัครหน่วยสันติภาพฯ รุ่นที่ 12 ได้แยกย้ายกันทำงานและตั้งรกรากในรัฐต่าง ๆ ทั่วสหรัฐฯ โดยยังคงหาโอกาสกลับไปเยี่ยมพื้นที่ในจังหวัดที่เคยอาศัยอยู่และจัดกิจกรรมชุมนุมรุ่นอย่างเหนียวแน่นทุก 5 ปี และในโอกาสเข้าร่วมงานชุมนุมรุ่นที่กรุงวอชิงตันระหว่างวันที่ 27 – 30 ตุลาคม 2560 ได้ขอเยือนสถานทูต เนื่องจากมีความผูกพันและระลึกถึงประเทศไทยอยู่เสมอ