สถานเอกอัครราชทูตขอเชิญชมละคร “ไม้กลับบ้าน”


ละครสานต่อแนวพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เรื่อง “ไม้กลับบ้าน” จากแนวบทละครเรื่อง “ถนนสายกลับบ้านพึ่งตนเอง” ที่แสดงไปเมื่อปีที่แล้ว

เรื่องย่อ “ไม้กลับบ้าน” ค่านิยมทางสังคมที่ต้องการให้ลูกหลานแสวงหาความมั่นคงทางชีวิตแบบโลกยุคใหม่ ทำให้พ่อแม่ผลักไสลูกหลานให้ออกจากบ้านไปต่อสู้ชีวิต หาความรู้ และติดกับดักของสังคมเมืองใหญ่ “ไม้” จะหาทางกลับบ้านได้อย่างไร ในเมื่อสังคมเมืองใหญ่ ไม่ได้สอนให้เขาพึ่งตนเอง

เชิญชมละครเพลงร่วมสมัยที่มีเนื้อหาและให้ข้อคิดจากคณะละครมรดกใหม่จากมูลนิธิกุมุทจันทร์เรืองได้วันเสาร์อาทิตย์นี้ โดยไม่เก็บค่าเข้าชม ดังนี้
13.00 น. วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560   ณ วัดญาณรังษี (ที่อยู่ 22155 Glenn Dr, Sterling, VA 20164)
16.00 น. วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560  ณ วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดีซี (ที่อยู่ 13440 Layhill Rd, Silver Spring, MD 20906)
โดยคณะนักแสดงเป็นนักเรียนจากโรงเรียนบ้านเรียนละครมรดกใหม่ สำนักศิลปะการละครเพื่อการพัฒนา (มูลนิธิกุมุท จันทร์เรือง) นำโดยครูช่าง (นายชนประคัลภ์ จันทร์เรือง) ประธานองค์ความรู้คณะละครมรดกใหม่ และนางสาวพบจันทร์ ลีลาศาสตร์สุนทร ครูใหญ่บ้านเรียนละครมรดกใหม่ฯ