พสกนิกรไทยในเขตกรุงวอชิงตันทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันพ่อแห่งชาติ

เมื่อช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ คณะสงฆ์ คณะกรรมการและคณะครูผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดไทยกรุงวอชิงตันดีซี พร้อมด้วยพสกนิกรชาวไทยในเขตกรุงวอชิงตัน มลรัฐแมริแลนด์ เวอร์จิเนียและใกล้เคียง ร่วมกันจัดพิธีทำบุญตักบาตรในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ในวันนี้ได้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ซึ่งประกอบด้วยการสมาทานศีล อาราธนาพระปริตร และการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๗ รูป ถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีพระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนางภัทราวรรณ เวชชศาสตร์ อุปทูต ณ กรุงวอชิงตัน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยข้าราชการทีมประเทศไทยเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน

หลังเสร็จพิธีในช่วงเช้าแล้ว บุตรหลานที่เข้าร่วมงานยังได้มีโอกาสแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรมแด่พระราชมงคลรังษีและกราบมอบดอกไม้ให้ผู้มีอุปการคุณในโอกาสวันพ่อ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการแสดงความเคารพแด่คุณพ่อผู้มีประคุณประเสริฐ โดยมีผู้หลักผู้ใหญ่ของชาวดีซี พสกนิกรไทยเข้าร่วมจำนวนมาก

นอกจากการจัดพิธีทางศาสนาแล้ว สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันและทีมประเทศไทยกำหนดจะจัดงานเลี้ยงรับรองในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ โดยเชิญพสกนิกรชาวไทย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากรัฐบาล รัฐสภา และเอกชนของสหรัฐฯ คณะทูตานุทูตและมิตรสหายประเทศไทยเข้าร่วมงานในช่วงค่ำวันอังคารที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมแฟร์มอนต์ในกรุงวอชิงตัน