ทายาทร็อกกีเฟลเลอร์ รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่สถานทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน


เมื่อช่วงเช้าวันที่  4 ธันวาคม 2560 นายเดวิด ร็อกกีเฟลเลอร์ จูเนียร์ เดินทางมาจากนครนิวยอร์กมายังกรุงวอชิงตัน เพื่อรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเป็นกรณีพิเศษแก่ นายเดวิด ร็อกกีเฟลเลอร์ ผู้เป็นบิดา โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันได้จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังกล่าวที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนางภัทราวรรณ เวชชศาสตร์ อุปทูต พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ นางอลิซ วิคเตอร์ เลขานุการของนายเดวิด ร็อกกีเฟลเลอร์ และนายคาร์เตอร์ บูท ผู้แทนร็อกกีเฟลเลอร์ ประจำประเทศไทยเข้าร่วมพิธีดังกล่าว
 
ทั้งนี้ เมื่อปี 2555 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก เป็นกรณีพิเศษแก่ นายเดวิด ร็อกกีเฟลเลอร์  ในโอกาสจะเดินทางมาเยือนประเทศไทย เมื่อ 18-19 เมษายน 2555 แต่เนื่องจากนายเดวิด ร็อกกีเฟลเลอร์ ประสบอุบัติเหตุหกล้มและเข้ารับการผ่าตัด จึงไม่สามารถเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้ และไม่ได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยอีกจนกระทั่งถึงแก่กรรมเมื่อ 20 มีนาคม 2560 ที่บ้านพักในมลรัฐนิวยอร์ก สิริอายุรวม 101 ปี 9 เดือน