อุปทูตหารือ BIO ผลักดันเศรษฐกิจฐานชีวภาพไทย


เมื่อ 15 ธันวาคม 2560 อุปทูตภัทราวรรณ เวชชศาสตร์ พร้อมด้วยนายเศรษฐพันธ์ กระจ่างวงษ์ อัครราชทูต      ที่ปรึกษาฝ่ายวิทยาศาสตร์ นายปิยวัฒน์ นัยโกวิท เลขานุการเอกฝ่ายการเกษตร และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ พบกับนาย Matthew O’Mara รองประธานกิจการต่างประเทศ องค์กรนวตกรรมด้านเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology Innovation Organization หรือ BIO) ที่สำนักงานใหญ่ที่กรุงวอชิงตัน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและหารือแนวทางความร่วมมือร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย

BIO เป็นองค์กรตัวแทนอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีชีวภาพที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ ก่อตั้งมาแล้ว 25 ปี ประกอบด้วยสมาชิกกว่า 1,000 บริษัท ซึ่งส่วนใหญ่เป็น SME สถาบันการศึกษาตลอดจนองค์กรระหว่างประเทศ โดยเน้น 3 สาขาหลักได้แก่ ยา อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ และเกษตรชีวภาพ BIO สนับสนุนการวิจัยข้อมูลและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม biotech และทุกปี BIO จัดการรวมตัวของอุตสาหกรรมครั้งใหญ่ในสหรัฐฯ 2 งาน ได้แก่ งาน BIO International Convention ซึ่งในปี 2561 จะจัดขึ้นระหว่าง 4-7 มิถุนายน 2561 ที่นครบอสตัน ซึ่งจะเน้นตลาดอาเซียน และงาน BIO World Congress on Industrial Biotechnology ที่เน้นนำเสนอความก้าวหน้าและความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเศรษฐกิจฐานชีวภาพตลอดห่วงโซ่การผลิต ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่าง 16-19 กรกฎาคม 2561 ที่นครฟิลาเดลเฟีย ผู้สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ BIO และงานทั้งสองได้ที่ https://www.bio.org

ประเทศไทยโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้นำคณะจากประเทศไทยเข้าร่วมงาน BIO International Convention ที่เมืองซานดิเอโก เมื่อปี 2560 และจะนำคณะร่วมงานฯ ในปี 2561 เช่นกัน