การให้บริการกงสุลสัญจร ณ วัดมงคลรัตนาราม มลรัฐฟลอริดา เมื่อวันที่ 27-28 มกราคม 2561

การให้บริการกงสุลสัญจร ณ วัดมงคลรัตนาราม มลรัฐฟลอริดา เมื่อวันที่ 27-28 มกราคม 2561 สถานทูตฯ ได้นำทีมเจ้าหน้าที่ไปให้บริการประชาชนที่วัดมงคลรัตนาราม เมืองแทมป้า รัฐฟลอริดา ซึ่งก็มีพี่น้องประชาชนชาวไทยมารับบริการ ทั้งที่เดินทางมาจากเมืองโอแลนโด และเมืองโดยรอบมากมาย ถึงแม้ในบางช่วงจะเกิดปัญหาเครื่องทำบัตรประชาชนขัดข้อง ทางทีมงานของสถานทูตฯ ก็พยายามให้บริการทุกท่านอย่างเต็มที่ โดยยอดรวมการให้บริการกงสุลสัญจรในครั้งนี้ มีจำนวนมากถึง 449 ราย ประกอบด้วยการให้บริการทำหนังสือเดินทาง 357 ราย การให้บริการทำบัตรประชาชน 89 ราย และงานด้านนิติกรณ์อีก 3 ราย


ในการเดินทางมาให้บริการกงสุลสัญจรที่เมืองแทมป้า รัฐฟลอริดาในครั้งนี้ ทีมงานสถานทูตฯ ได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นและความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะสงฆ์วัดมงคลรัตนาราม รวมทั้งครอบครัวธรรมบัณฑิตย์ เจ้าของร้านอาหาร “ไทยแลนด์” ซึ่งประกอบด้วยคุณอำนวยฯ คุณพรรัตน์ฯ (พี่หมู) และคุณพรอัมภาฯ (น้องบี) ซึ่งได้ช่วยดูแลทีมงานเป็นอย่างดีตลอดทั้งทริป รวมทั้งอาสาสมัคร “ครูใหม่” นายปริญญา ประเสริฐสังข์ และ “น้องป๊อเปี๊ยะ” นางสาวปนัดดา เวียงเงิน ได้มาช่วยงานตลอดทั้งสองวันเต็ม ในโอกาสนี้ สถานทูตฯ ขอกราบนมัสการและขอบคุณพระมงคลรัตนวิเทศ เจ้าอาวาสวัดมงคลรัตนาราม รวมทั้งคณะสงฆ์ และทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้
การให้บริการกงสุลสัญจรของสถานทูตฯ ครั้งต่อไปจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2561 ที่วัดพุทธดัลลัส รัฐเทกซัส (ที่อยู่ 8484 Stults Rd., Dallas, TX 75243) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://thaiembdc.org/th/mobile-consular-services/

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน – รายงาน
(1 กุมภาพันธ์ 2561)