สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมเผยแพร่วัฒนธรรมไทยที่สถาบันฝึกอบรมของเอฟบีไอ รัฐเวอร์จิเนีย

 

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมจัดงานราตรีนานาชาติที่สถาบันฝึกอบรมของเอฟบีไอ เมืองควอนติโก รัฐเวอร์จิเนีย เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม อาหาร และการท่องเที่ยวไทย ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายจากสหรัฐฯ และประเทศอื่น ๆ รวมกว่า 300 คน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บูธของประเทศไทยนำโดย พ.ต.อ. จิรภพ ภูริเดช รองผู้บังคับการปราบปราม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรของเอฟบีไอในปีนี้ โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ด้านการบังคับใช้กฎหมายจากประเทศต่าง ๆ ที่เข้าร่วมการฝึกอบรม รวมถึงเจ้าหน้าที่ของสหรัฐฯ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติและเอฟบีไอมีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดมาเป็นระยะเวลานานเพื่อแก้ไขปัญหาข้ามชาติต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการค้ามนุษย์และการแสวงประโยชน์ทางเพศต่อเด็กบนโลกออนไลน์