สถานเอกอัครราชทูตฯ ต้อนรับนักเรียนมัธยมปลายอเมริกันจากทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ในระดับประชาชนกับเยาวชนรุ่นใหม่

 

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 อุปทูตกิตินัย นุตกุล และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากรัฐต่าง ๆ ทั่วสหรัฐฯ ที่มาเยือนกรุงวอชิงตันภายใต้โครงการของมูลนิธิโคลสอัพ ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการศึกษาที่ไม่แสวงผลกำไร โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ บรรยายให้คณะนักเรียนทราบเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย นโยบายการต่างประเทศ และความสัมพันธ์ทางการทูตกับสหรัฐฯ ที่มีมากว่า 185 ปี คณะนักเรียนยังได้ชิมข้าวเหนียวสังขยา ขนมหวานที่มีชื่อเสียงของไทยอีกด้วย

สถานเอกอัครราชทูตไทยให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนของไทยและสหรัฐฯ ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนระหว่างทั้งสองประเทศ