งานฉลองวันตรุษจีนของสมาคมไหหลำแห่งกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2561 ณ ภัตตาคาร New Fortune รัฐแมริแลนด์ สมาคมไหหลำแห่งกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ได้จัดงานฉลองวันตรุษจีน ภายใต้การนำของ น.พ. สุวัฒน์ ศิลปสุวรรณ นายกสมาคม และ พ.ญ. ดวงเดือน ศิลปสุวรรณ ภรรยา และเหล่าสมาชิก โดยมีการร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี กับชุมชนชาวไทยเชื้อสายไหหลำกว่า 200 คน หลังจากนั้น ผู้ร่วมงานได้ร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยจีน เช่น การแสดงเครื่องแต่งกาย Mini Fashion Shows การเชิดสิงโต และดนตรีจีนในบรรยากาศที่กลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ในโอกาสนี้อุปทูต นางภัทราวรรณ เวชชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยทูตทหารทั้ง 3 เหล่าทัพ ได้แก่ ผู้ช่วยทูตทหารบก พ.อ.สยามรัฐ รุ่งสังข์ – ปรียานันท์ ปานะนนท์ ภริยา ผู้ช่วยทูตทหารเรือ น.อ. ชัยยงค์ ขุนทา ร.น. – กัญญาภัค ขุนทา ภริยา ผู้ช่วยทูตทหารอากาศ น.อ. ระวิน ถนอมสิงห์ – ญาณาตา ถนอมสิงห์ ภริยาพร้อมข้าราชการสถานทูตและครอบครัวได้เข้าร่วมงานดังกล่าวด้วยความสนุกสนาน

สมาคมไหหลำแห่งกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. จัดงานฉลองวันตรุษจีนทุกปี เพื่อนำรายได้จากการจัดงานดังกล่าวไปสนับสนุนองค์กรการกุศลต่างๆ โดยในปีที่ 23 นี้ สมาคมฯ ได้นำรายได้ไปทำบุญถวายเพื่อสนับสนุนการสร้างอุโบสถวัดธรรมประทีป และสนับสนุนกิจกรรมของวัดญาณรังษีและวัดไทยกรุงวอชิงตัน และบริจาคเพื่อสมทบกิจกรรมแพทย์อาสาที่ประเทศไทยอีกด้วย

 

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน – รายงาน
(5 มีนาคม 2561)