ยกเลิกประกาศที่ 8/2561 การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำฝ่ายกงสุล