สถานเอกอัครราชทูตนำนักเรียนอเมริกันเรียนรู้พระพุทธศาสนาที่วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

 

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. โดยพระครูสิริสิทธิวิเทศ รองประธานกรรมการอำนวยการวัด ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนประถมศึกษาเฮิร์ส ซึ่งเข้าร่วมโครงการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้แก่เด็กนักเรียนอเมริกัน จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยความร่วมมือกับหน่วยงานบริหารการศึกษาโรงเรียนรัฐบาลกรุงวอชิงตัน และองค์การศิลปการแสดงแห่งกรุงวอชิงตัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระครูสิริสิทธิวิเทศ หรือ “Monk Jack” ของเด็ก ๆ ให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา และสอนการฝึกนั่งสมาธิ ตลอดจนเล่าประวัติความเป็นมาของวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ซึ่งนักเรียนสนใจซักถามเกี่ยวกับแนวปฏิบัติและวิถีชีวิตของการเป็นพระสงฆ์ โดยได้รับกำไลมือลูกประคำสำหรับการฝึกนั่งสมาธิเป็นที่ระลึกจากพระอาจารย์ด้วย

สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังจัดให้นักเรียนได้รับประทานผัดไทยไก่ ปอเปี๊ยะทอด และข้าวเหนียวมะม่วง เป็นอาหารกลางวัน ซึ่งนักเรียนประทับใจอย่างมาก

 

 

 

 

 

 

 

สถานเอกอัครราชทูตฯ ดำเนินโครงการดังกล่าวร่วมกับฝ่ายสหรัฐฯ มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2526 โดย ได้รับความอนุเคราะห์จากวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ให้ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแก่นักเรียนเป็นประจำทุกปี Vice President of Wat Thai Washington, D.C.